Legg Hviterusslands spesielle politienheter til listen over terrororganisasjoner

Legg Hviterusslands spesielle politienheter til listen over terrororganisasjoner

0 have signed. Let’s get to 75,000!
At 75,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!
StopHvalt - Противодействие насилию started this petition to Erna Solberg and

ENG БЕЛ RU ESP PL DE FR UKR NL FIN versions

Vi ber det internasjonale samfunnet formelt erklære statsstøttet vold i Hviterussland som terroristiske handlinger. Vi ber om at opprørspoliti, OMON og GUBOPiK,  som er ansvarlige for disse terrorhandlingene, bli ført opp på listen over terrororganisasjoner.

Ettervirkningene av presidentvalget 2020

Etter det siste presidentvalget 9. august 2020 finnes det betydelige bevis for at Sviatlana Tsikhanouskaya var i ferd med å vinne valget basert på kartlegging av oppsamlet data og avstemning av over 1,2 millioner hviterussiske borgere. Den openbare riggingen av stemmer ga imidlertid fullstendig fiktive resultater at den sittende presidenten Lukashenko vant med 80% av stemmene. Resultatene avviklet så mye fra den virkelige støtten til Lukashenko, at det utløste pågående fredelige protester over hele Hviterussland. Protestene varer nå over 100 dager på rad.

Lukasjenko svarte med direkte og ukritisk terror mot sin egen befolkning.

Politiets overveldende og uforutsette brutalitet har ført til at over 33 000 fredelige demonstranter er blitt arrestert så langt. Det er dokumentert minst 4000 tilfeller av vold og/eller torturklager. Ingen v dem er etterforsket. Minst 8 personner mistet livet som følge av politivold.

Dette store antallet inkluderer skamløse arrestasjoner av eldre mennesker, kvinner og funksjonshemmede. Graden av brutalitet ved arrest- og varetekt, samt regelmessig påståelig demonstrasjon av sterkt slåte og ydmykede ofre på statlig TV, er en bevisst strategi. Den bidrar til å skape en nedtrekkende følelse av frykt blant folket og tvinge nasjonen til underkastelse. Dette ER selve  definisjonen av terrorisme.

Politisk bakgrunn

Lukashenko har holdt på makten i 26 år. Han vant  sitt første presidentvalg i 1994. Siden har han endret grunnloven og slik at han kan bli stemt til makten uendelig antall ganger. Imidlertid var hans grep om makten basert på mobbing og eliminering av politiske motstandere og utilbøyelige mennesker, total kontroll over media og institusjonalisert valgsvindel på alle nivåer Dette resulterte i en følelse av hjelpeløshet og frakobling fra det politiske livet blant hviterussere.

Denne taktikken var effektiv inntil nylig. Flere mangler i regjeringen med å gi velferd til innbyggerne nådde toppunktet ved fornektelse av Covid-19-krise. Dette ble kombinert med nylige teknologiske nyvinninger som tillot folk å organisere seg i stor skala for å hjelpe hverandre når regjeringen nektet sitt ansvar. Alt dette fikk en uventet konsekvens av å få folk til å innse at folk som forakter Lukashenka nå var flertallet.

Dette er ikke bare vold. Dette er terrorisme

«Genève-erklæringen om terrorisme» // FNs generalforsamling dok. A / 42/307, 29. mai 1987, artikkel 1 definerer statsterrorisme som følger:

“Statlig terrorisme manifesterer seg i politiets statspraksis mot sitt eget folk ved å dominere gjennom frykt ved overvåking, forstyrrelse av gruppemøter, kontroll av nyhetsmediene, juling, tortur, falske og massearrestasjoner, falske anklager og rykter, rettsaker, drap, utenomrettslige henrettelser og dødsstraff ”.

Utallige uavhengige nasjonale og internasjonale organisasjoner har allerede samlet en rekordmengde bevis for vilkårlig vold, tortur og drap på befolkningen generelt av spesialstyrker. En rekke offisielle rapporter har allerede blitt publisert, inkludert OSCE Rapporteur’s Report under Moskva-mekanismen om påståtte menneskerettighetsbrudd knyttet til presidentvalget 9. august 2020 i Hviterussland. Det er bevist rundt 500 tilfeller av både fysisk og psykisk tortur eller mishandling kun fra 9-12. August 2020 Hver sak var godt dokumentert, inkludert vitneforklaringer, fotografier og videoer.

I følge en offisiell rapport fra innenriksdepartementet har det vært 24 300 pågripelser og forvaltninger av de fredelige demonstrantene mellom 9. august og 4. november 2020. Innen 27. november 2020 har dette tallet allerede overgått 30.000. I følge statistikken som er samlet inn av initiativet 23-34.net, bekrefter rundt 30% av disse menneskene tortur på ett eller flere punkter som er nevnt tidligere i denne kampanjen.

Det har vært over 4000 klagesaker fra de som våget å undersøke fakta om vold og tortur til politiet. Så langt er det ikke iverksatt en eneste etterforskning mot politiets brutalitet. Videre er det mange rapporter fra folk som anket klagene om at de ble truet med å trekke anken. Det har ogå hendt at sakene deres ble gjennomgått for å finne skjerpende omstendigheter som førte til økte bøter eller til og med ytterligere fengselsstraff.

Derimot antallet straffesaker mot involverte sikkerhetsstyrker per 1. desember 2020 er 0.

Vi oppfordrer det internasjonale samfunnet til å formelt erklære statsstøttet vold i Hviterussland som handlinger av statlig terrorisme og inkludere opprørspoliti OMON og GUBOPiK til listen over terrororganisasjoner. Disse politienhetene er ansvarlige for den fysiske utøvelse av slike handlinger.

Hvilken innvirkning vil dette ha?

A. Støtte protestbevegelsen og motvirke vold

●        Direkte implikasjoner for opprørspoliti

Hvert selskap i landene der hviterussisk opprørspoliti OMON og GUBOPiK blir ført opp på listen over terrororganisasjoner, har ikke adgang til å drive forretning med dem eller andre organisasjoner som støtter dem. Selv om dette kanskje ikke fjerner visse næringskjeder helt, kan noen av dem bli mye mer kompliserte og dyrere, både når det gjelder tid og penger.

For eksempel kan dette komplisere innkjøp av ny forsyning av ammunisjon til politistyrker, samt skape problemer for private personner med å få internasjonale kredittkort eller telekommunikasjonstjenester (flere av teleselskapene i Hviterussland har internasjonale eiere).

●        Psykologisk press

Dette vil gi håp til de som led av vold og tortur og ikke kan få rettferdighet i den nåværende situasjonen med full anarki, at gjerningsmennene til gjennomførte forbrytelser kan bli forfulgt en dag og ikke skal kunne gjemme seg i utlandet.

Denne beslutningen vil legge et psykologisk press på de nåværende medlemmene av opprørspolitiet. Dette kan få dem til å revurdere risikoen og fordelene ved deres tilhørighet til nevnte politistyrker eller ved å bli kritisert av deres venner og familie.

●        Politisk innvirkning

Det vil gi en klar uttalelse fra de demokratiske landene til folket i Hviterussland om at menneskerettighetene skal forsvares. Det finnes ikke rom for vold og terror mot sin egen fredelige befolkning. Dette står verdenssamfunnet for.

B. Påvirkning i det lange løp

●        Forebygge spredning av radikalister

Enkeltpersoner som begikk forbrytelser mot menneskeheten og utførte terrorhandlinger i Hviterussland vil bli forhindret fra å reise fritt over grensene.

●        Sikre rettferdighet

Hvert nåværende medlem av OMON og GUBOPiK vil per definisjon bli ansett som en mistenkt for forbrytelsene mot menneskeheten og utførelse handlinger av statlig terrorisme. Dette vil øke sjansene for at forbrytelser til slutt vil få konsekvenser.

StopHvalt initiative is behind this petition, we are ready to answer your questions/proposals/advice.  

0 have signed. Let’s get to 75,000!
At 75,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!