Petition Closed

Gjør lønn høyere for lærere! - Make salaries higher for teachers!

This petition had 55 supporters


Oppgaver av en lærer er ikke enkle og det er viktig å ha nok lærere.

Mindre og mindre unge folk vil bli lærere på grunn av hvor mye man må jobbe for en lønn som er under gjennomsnittet. Lærere fortjener å tjene mye mer penger!

---

Tasks of a teacher are nor simple and it is important to have enough teachers.

Less and less young people want to become teachers because of how much the one has to work for a salary that is under the average. Teachers deserve more money!Today: Anne is counting on you

Anne Nielsen needs your help with “Erna Solberg: Gjør lønn høyere for lærere! - Make salaries higher for teachers!”. Join Anne and 54 supporters today.