ድምጽኻ ንቅዋም ሃገረ ኤርትራ!!!

ድምጽኻ ንቅዋም ሃገረ ኤርትራ!!!

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Metikel 1980 started this petition to Eritreans


ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ንህሉው ኩነታት መንግስትን ሃገርን ሃገረ ኤርትራ ኣብ ግምት ብምእታው። ንቅዋም ሃገረ ኤርትራ 1997 በቲ ኣብ መድያ (ንጽር ንኽኸውን ቃለ-መሕትት ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ) ከም ዘየተጸንዐን, ዘይትኣወጀን, ዘይትዘረገሐን, ዘይነበረን ዝግለጽ ዘይኮነስ። ተጸኒዑን, ተኣውጁን, ከምኡ ውን ተዘረጊሑን ኢዩ።

 ኣብዚ ግዜ እዚ ቅዋም ኤርትራ 1997 ምሉእ ብምሉእ ኣብ ግብራውነት ንኽውዕል ንመንግስቲ ሃገረ ኤርትራ ይጽወዕ። እዚ ከም መቀጸልታ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ጎስጋስን ዘተን ብዛዕባ ቅዋም ሃገረ ኤርትራ ምኻኑን እዩ።


ቅድሚ ደገፍ ምሃብኩም ኣብ ታሕቲ ዘሎ መረበብ ኣድራሻ ተመልከቱ። ብድሕሪኡ ናትኩም/ክን ደገፍ የድሊ።

ኢዚ ካብ ኮነ ሰነድ ናይ ቪድዮ ዝተሳተፎ እንታይ ደኣ.........................???????????????????????????????

 

 

( ቪድዮ ኪሊፕ ካብ ኣርካይቭ ዩቱ የብ:-ኣድያ ኪዳነ)

እዚ ውዱእ ማለት ኣይኮነን። እቲ ምንታይ ንጹርን ጽፉፍን ድምጺ ህዝቢ ኤርትራ ምንጻር እዩ። ናብ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ  ምእንቲ ኪባጻሕ "Share" በሉ።

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንስውኣት!!!
ዓወት ንሓፋሽ!!!

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!