325 WERKERS REGOOR DIE LAND MET NIKS GELOS REG VOOR DIE FEESSEISOEN

325 WERKERS REGOOR DIE LAND MET NIKS GELOS REG VOOR DIE FEESSEISOEN

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Grizanne Keembella started this petition to Eripio bussiness Rescue and

*325 WERKERS REGOOR DIE LAND MET NIKS GELOS REG VOOR DIE FEESSEISOEN!!!*

WTW Civil (Pty) Ltd, ‘n paaiekonstruksie maatksappy van Bloemfontein in die Vrystaat, is een van vele maatskappye wat in hierdie moeilike tye hulle deure moet sluit. Die Hof het die maatskappy op 18 November 2020 onder voorlopige likwidasie geplaas.

ABSA Bank het egter gedurende die maatskappy onder Sakeredding was, die bankrekening reeds op 3 November 2020 gevries en weier volstrek om enigsins salarisse, vir die periode 15 Oktober 2020 tot 16 November 2020, aan die 325 werkers te betaal, tenspyte van die feit dat die Sakereddingsplan stipuleer dat salarisse gedurende Sakeredding betaal sal word. Die Sakereddingsmaatskappy, Eripio Business Rescue Consultants in Northcliff, Gauteng se Mnr. Marius van Toner, bied ook geen hulp aan tenspyte daarvan dat hulle bewus is van die situasie.

Om dinge te vererger, is daar tientalle werkers al meer as ‘n maand aan hulle eie lot oorgelaat op verskeie konstruksieterreine, waar onder andere ‘n vrou in Tarkastad, 900Km vanaf haar huis gestrand sit, want ABSA Bank se Junaid Ali, wat in beheer is van die rekening, asook hulle regsverteenwoodiger, Riaan du Toit, weier om selfs ongeveer R30 000.00 beskikbaar te stel om hierdie werkers veilig by hulle huise te kry voordat die feesseisoen begin.

Intussen is op Maandag, 30 November 2020 ‘n konstruksievoertuig op die maatskappy se perseel in Bloemfontein aan die brand gesteek deur vermoedelik ongelukkige werknemers, asook die N2 by Nekkies in Knysna in die Wes-Kaap is gesluit deur brandende bande, ook deur omgekrapte en ongelukkige werknemers.

Nagenoeg 60 werknemers was instruksie gegee om vanaf 16 November 2020 as essensiele werkers op so te se 11 terreine aan te hou werk, en tenspyte daarvan dat Mnr. Bennie Keevy, direkteur van Commonwealth Trust in Alberton, en die aangestelde Likwidateur, erken het dat ABSA Bank se bestuur van hul Hoofkantoor in ‘n Zoom-vergadering aan die begin van November 2020 met die Likwidateur en WTW Civil se Direkteure onderneem het om hierdie essensiele werkers te betaal. ABSA Bank trek egter nou hulle skouers op en het aangekondig dat geen gelde van enige aard beskikbaar gestel sal word nie. Hierdie versuiming van ABSA Bank laat selfs talle van die projekte se onvoltooide paaie in ‘n hoogs gevaarlike toestand vir die gewone padgebruiker, aangesien geen beveiliging van hierdie paaie toegepas kan word nie. Tog het ABSA Bank genoegsame bates, asook noterieleverbande geteken deur twee van WTW Civil se Sustersmaatskappye, wat verkoop kan word om so te se die grootste gedeelte van die bedrag verskuldig aan ABSA Bank te verhaal.

Die werkers is van mening dat alle moontlike kanale tot hulle beskikking gevolg is om ABSA Bank en Commonwealth Trust tot ander insigte te laat kom, maar die werkers word eenvoudig weggewys, sonder kos, geld en in ‘n situasie waar meeste dit nou in die gesig staar om alles wat hulle het te verloor.

Op die einde gaan nog 563 werkers van die Sustersmaatskappye van WTW Civil dieselfde paadjie stap, waar mense sonder geld en antwoorde gelos gaan word en dit waar ‘n Finansiele Instansie, soos ABSA Bank, verseker genoegsame bronne het om tot hierdie mense se redding te kom!!

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!