pleidooi 2050

Recent news

Uitnodiging debat pleidooi 2050

Om de Parijse doelstellingen voor 2050 te halen, wil het Kabinet in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent hebben teruggedrongen. Het Klimaatakkoord stuurt aan op stevige afspraken, voor de zomer moet er een akkoord op hoofdlijnen liggen, de uitwerking naar concrete maatregelen volgt in de tweede helft van 2018. Echter, het Klimaatakkoord moet meer worden dan afspraken over petajoules en financiën: de ruimtelijke impact van de Energietransitie moet integraal onderdeel van de afspraken worden. Op 3 juli overhandigt de Nederlandse ontwerpwereld daarom het Pleidooi 2050 aan Ed Nijpels, de voorzitter van het Klimaatberaad. Kernboodschap van het pleidooi is: Energie=Ruimte=Solidariteit. Geen energietransitie zonder een nationaal ruimtelijk programma waarin ruimtelijk ontwerp en een sociaal-maatschappelijke agenda bijeenkomen! Programma Pleidooi 2050 roept op tot een deltaplan voor de energietransitie met goede afstemming tussen een nationaal programma en sterke regionale strategieën – dit vergt visie en geld van het Rijk. Waar moet een nationaal programma voor de energietransitie aan voldoen? Wat moet de relatie zijn tussen dat nationaal programma en regionale strategieën? Waar staan de regio’s en wat hebben zij nodig? Hoe kunnen ruimtelijke kwaliteit en sociaalmaatschappelijke winst in synergie verankerd worden in programma en strategieën? Tot het produceren van welke nieuwe stedelijke en cultuurlandschappelijke kwaliteit stelt de energietransitie ons in staat? Welke rol kan de ontwerpwereld spelen bij het adresseren van de ‘missing link’ tussen het wat en het hoe van de energietransitie? Om op deze en andere belangrijke vragen vat te krijgen wordt tijdens deze avond ook de analogie getrokken met vergelijkbare programma's waarin ruimtelijke kwaliteit en nationale aanpak hand in hand gaan, zoals het Deltaprogramma en Ruimte voor de Rivier. Naast Ed Nijpels, zullen onder andere Ben de Reu, gedeputeerde van de provincie Zeeland, Jeroen Haan, bestuurder van het hoogheemraadschap van Rijnland, en Floris Alkemade, curator van IABR-2018+2-2—THE MISSING LINK, deelnemen aan het debat dat onder leiding van Paul Gerretsen, agent van Vereniging Deltametropool, zal plaatsvinden. Dinsdag 3 juli, 19.30 - 21.30 uur, in het HAKA-gebouw in Rotterdam. Vereniging Deltametropool en de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam nodigen u van harte uit bij dit debat aanwezig te zijn. De deelname is gratis na aanmelden via: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-pleidooi-2050-46934133256

Vereniging Deltametropool
2 years ago