Eray Köseler'in Kaza Yaptığı Yere Anıt Yapılsın, Başka Canlar Yanmasın

Eray Köseler'in Kaza Yaptığı Yere Anıt Yapılsın, Başka Canlar Yanmasın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafına Bike İzmir bu kampanyayı başlattı

Bisiklet size kendinizi güzel ve en önemlisi ise özgür hissettirir. Ülkemizde bisiklet ile sürdürülebilir ulaşım ve yaşanacak şehirler hep birlikte yaratabiliriz. Günümüzde bisiklet kullanımını yaşam biçimi haline getirmiş olan bireylerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu durumun en temel sebebi de modern yaşamın getirdiği tekdüzelik ve hareketsiz yaşam tarzıdır. Modern toplumların en önemli problemlerinin başında doğadan uzak beton blokların arasına sıkışıp kalmalarıdır.

İşte bu durumdan uzaklaşmak isteyen bireyler için bisiklet muhteşem bir özgürlük ortamı sunmaktadır. Bisikletle yol almak, yaşama sevincinin yanında, doğayı incitmeden tüm kalıplara, ön yargılara karşı durmaktır. Bununla beraber sağladığı hareket imkânının yanı sıra, sosyal ilişkileri güçlendirmesi, kendine olan özgüvenini arttırması ve toplum içerisindeki yerini sağlamlaştırması adına da etkin bir rol sağlamaktadır.

Çevreci, sağlıklı, ekonomik ve en önemlisi eğlencelidir. Eray kardeşimiz de bu bilinçle hareket ederek bisiklet üstüne çıkmış ancak elim bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrılmıştır.
Buradan belediye yetkililerine sesleniyoruz. Biz artık güvenli sürüş yapmak istiyoruz. Sadece sahilde bisiklet yolunda değil de, bisikletin bir ulaşım aracı olarak görülüp, trafiğe entegre edilmesini istiyoruz.

Nitekim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2015 yılı 29521 sayılı Resmî gazete de yayınlanan bir karar alınmıştır. Bu alınan kararların belediyeler tarafından 5 yıl içerisinde yürürlüğe getirmesi esas alınmıştır.
MADDE 1 derki; Bu Yönetmeliğin amacı, şehir içi yollarda bisikletlerin ulaşım amacıyla kullanılmasını sağlamak, bisiklet yolları, bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerlerinin planlanması, tasarlanması, yapılması ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, şehir içi yollardaki bisiklet yolları, bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerlerinin tasarım ve yapım kurallarını, bisiklet yollarının şehir içi yollara entegrasyonunu, bisiklet istasyon ve bisiklet park yerlerinin işletilmesini kapsar.
Ancak geçen zaman içerisinde, bizim için en çok önem arz eden ana hatlarda bisikletin trafiğe entegrasyonu ile ilgili belediyemizin hala bir aksiyon almadığını görmekteyiz.

Ne yazık ki; 16 Ocak 2018 tarihinde yine aynı güzergah üzerinde Deniz arkadaşımız kaza yapmış ve ölümden dönmüştür. Kendisi bugün hala bisiklet sürememektedir. Aradan 5 ay geçmiş olmasına rağmen hala düzeltici her hangi bir aksiyon alınmamıştır. Ancak Eray kardeşimiz, Deniz kadar şanslı olamamıştır.

Gelecekte pilot olmayı arzulayan 17 yaşındaki Eray, hakkı olan bir yolda önlemlerini almış halde bisiklet sürerken aramızdan ayrılmıştır. Bizler onun bisiklet arkadaşları olarak, yaşanılan bu durumu kendimize bir görev olarak benimsedik. Başka canlar yanmasın, başka aileler üzülmesin istiyoruz. Kaza yerini anıtlaştırmak, olabildiğince dikkat çekici olacaktır. Eray Köseler'in ailesi büyük bir bedel ödemiştir.Bu sebeple sayın belediye başkanımızdan ve yetkililerden, bisikletin trafikte güvenli sürüş yapabilmesi ve kaza yerinin anıtlaştırılması konusunda bir an önce aksiyon almalarını rica ediyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.