Jornada Continuada al Col·legi Pius XII durant el curs 2020/2021

Jornada Continuada al Col·legi Pius XII durant el curs 2020/2021

Creada
3 de septiembre de 2020
Dirigida a
Equip directiu Col·legi Pius XII
Firmas: 226Próximo objetivo: 500
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

Benvolgut equip directiu,

Per tots és sabut que amb aquesta situació estranya i desconcertant per la que passam actualment és difícil de gestionar, organitzar i coordinar. Sobretot quan les informacions canvien d'un dia per l'altre.

Segons els protocols sanitaris vigents s'han d'evitar al màxim la concentració i circulació de persones. Per això un dels punts crítics de tots els protocols són les entrades i sortides dels alumnes als centres educatius. I, si hi afegim, que la majoria d'adults que venen a cercar l'alumnat són persones majors (padrins i padrines) que estan inclosos dins els grups de risc i que molts d'ells presenten patologies associades, s'hauria d'intentar disminuir el màxim possible les anades i vingudes a l'escola.

Per això la proposta dels aquí signants és que durant el curs 2020/2021 i mentres estem en una situació de pandèmia, l'escola mantengui un horari de jornada continuada, oferint, evidentment, la opció de menjador i d'activitats extraescolars per a aquelles famílies que necessitin recollir els seus fills més tard.

D'aquesta manera, si a més escalonam els horaris d'entrada, evitaríem la concentració de persones a les afores de l'escola, es podrien escalonar igualment els temps dels patis o del menjador i així poder gaudir d'aquests espais.

Ens quedam a la vostra disposició per col·laborar en el pla de contingència que s'ha demanat des de Conselleria i, entre tots, trobar la millor solució per a tota la comunitat educativa del Col·legi Pius XII.

Atentament,

els a sota singants.

Apoyar ahora
Firmas: 226Próximo objetivo: 500
Apoyar ahora