REMOVING MECHS FROM FORTNITE #RemoveTheMech

REMOVING MECHS FROM FORTNITE #RemoveTheMech

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
epic gys s s started this petition to Epic Games and

[EN]
Implemented Work, called by B.R.U.T. E Developers in the X Season (10), from the beginning of the season didn't appeal community Fortnite. When the news about work in season 10 spread in the circle of players, before starting of the season, players then were already disgusted with existing situation.

It passed as many as several dozen days from the start of season 10. and Fortnite developers, as well as their management board can't see the problem in too strong robots, wandering around the map. Million of players are complaining on being too strong in the game, totally unbalanced work, when Epic instead of to enter some alterations improving the sense of the existence into them in the game, officially they are announcing them that robots still will be too huge under ordinary procedures for the Fortnite game, and what I am shocking will also stay in matches for the professional stage of players.

Official statement on robots:
https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/news/season-x-competitive-launch-update?lang=en-US

Presented by Epic balance of robots, is totally worthless.

Instead of to lower injuries which he is setting B.R.U.T. E, to reduce the number of rockets with which he/she is soaring, to reduce his appearing on the map, to give Epic Games the willpower next will sell the function to the Robot. Let us not delude ourselves, instead of balancing the robots, the majority would prefer if they weren't simply, but we know that Epic cannot remove them from the fact that he was main with "attraction" in the presenting Battle film of Streaks of the X season.

We are demanding robots from Epic Games of removing or correcting action in the following manner:

- To reduce the number of rockets to 4.
- To reduce injuries from rockets to 50 hp.
- To remove the flag on the map, of location of the robot.
- To turn appearing off of robots in the more late phase of the match.
- To reduce from 1000 HP of the robot to 600 hp.
- To reduce the recoil than "thumping" work.
- Removal from the solo mode

We don't know the reason, why Epic so much likes work and so much wants them not to fit themselves in with abilities of players of Fortnite. The typical player doesn't have a chance to win fights against the robot currently, let alone before him to escape. Very work is also triggering open teaming on the solo mode, where it is openly forbidden in Regulamine, because there are 2 needed persons for the full B.R.U.T. E service.

We hope that Epic will open it eyes in the end and will notice as the added vehicle, is disturbing players to be pleased with a game.

[PL]

Wprowadzone Roboty, zwane przez Developerów B.R.U.T.E w Sezonie X (10), od początku sezonu nie spodobały się community Fortnite. Kiedy wieść o robotach w sezonie 10 rozeszła się w gronie graczy, przed wystartowaniem sezonu, gracze już wtedy byli zniesmaczeni zaistniałą sytuacją.

Minęło już parędziesiąt dni od startu sezonu 10. a developerzy Fortnite, jak i ich zarząd nie widzą problemu w zbyt mocnych robotach, krążących po mapie. Miliony graczy narzekają na będące w grze zbyt mocne, totalnie niebalansowane roboty, kiedy Epic zamiast wprowadzać do nich jakieś poprawki poprawiające sens bytu ich w grze, oficjalnie ogłaszają że zbyt potężne roboty nadal zostaną w zwykłych trybach gry Fortnite, a co gorszę zostaną również w meczach dla profesjonalnej sceny graczy.

Oficjalne oświadczenie w sprawie robotów:
https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/news/season-x-competitive-launch-update?lang=en-US

Zamiast obniżyć obrażenia, które zadaje B.R.U.T.E, zmniejszyć ilość rakiet którymi strzela, zmniejszyć jego występowanie na mapie, Epic Games woli dodać kolejną zbędą funkcję do Robota. Nie oszukujmy się, zamiast ewentualnego zbalansowania robotów, większość wolałaby gdyby ich po prostu nie było, ale wiemy że Epic nie może ich usunąć z faktu iż był on główną "atrakcją" w filmiku prezentującym Battle Pass sezonu X.

Domagamy się od firmy Epic Games, aby zbalansowała robota w następujący sposób:

- Zmniejszyć liczbę rakiet do 4.
- Zmniejszyć obrażenia od rakiet do 50 hp.
- Usunąć znacznik na mapie, lokalizacji robota.
- Wyłączyć pojawianie się robotów w późniejszej fazie meczu.
- Zmniejszyć z 1000 HP robota do 600 hp.
- Zmniejszyć odrzut od "tupnięcia" robota.
- Usunąć z trybów Solo.

Nie znamy powodu, dlaczego Epic tak bardzo lubi roboty i tak bardzo chce, aby nie zgrywały się z umiejętnościami graczy w Fortnite. Typowy gracz nie ma aktualnie szans wygrać walki z robotem, a co dopiero przed nim uciec. Same roboty wywołują również jawny teaming na trybie Solo, gdzie jest to jawnie zakazane w Regulamine, gdyż do pełnej obsługi B.R.U.T.E są potrzebne 2 osoby.

Mamy nadzieję, że Epic otworzy w końcu swoje oczy i dostrzeże jak dodany pojazd, przeszkadza cieszyć się graczom z gry.

 

 

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!