Engellilerin devlet kadrosunda daha fazla istihdam edilmesine siz de destek olun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Tüm dünyada uygulanan, engelli bireylere sosyal yaşama hakkı ve pozitif ayrımcılığın, Türkiye’de de somut olarak gösterilmesini,

Devlet kadrolarında istihdam edilecek olan engelli bireylerin %3’ten %5 oranına çıkarılmasını,

Özel sektörde mobbing baskısı yasayan kardeşlerimizin devlet koruması altına alınmasını,

talep ediyoruz.

Engelli kardeşlerimizin sıkıntılarına, onlar yerine sizler göz olun, kulak olun ve bu işte bize destek olun.