Kampanya Kapatıldı

ENGELLİLER VE SOKAK HAYVANLARI YARARINA DÜZENLENECEK ETKİNLİK İPTAL EDİLSİN

Bu kampanya 405 destekçiye ulaştı


Açılan facebook etkinlik sayfasına konulan görselden anlaşıldığı üzere, Engelsiz Yaşam Vakfı’yla birlikte 15-17 Eylül 2017 tarihlerinde Etiler’de bulunan Sanatçılar Parkı’nda sanatçılar ve sponsorların destekleriyle “engelliler ve sokak hayvanları yararına” düzenleyeceğiniz “alış veriş ve eğlence şenliği” gözetildiği iddia edilen yararlar yönünden dehşet ve kaygı verici bir etki uyandırmaktadır. Zira, belirlenen tema toplumun vicdanını kolayca harekete geçirerek düzenleyicilere şov yapma koşulu yaratsa da seçilen figürlere geri dönüşünün yarar değil zarar getireceği muhakkaktır.

İşyerlerinin vitrinlerine “siyahlar ve hayvanlar giremez” yazısı asan bir zamanların Amerikan esnafının tavrını hatırlatan etkinlik kurgusunun; yarattığı çağrışımlarla engelli ayrımcılığına dair toplumsal algıyı pekiştiren bir zemine oturduğu, gün kadar açıktır. Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaçlık ölçütleriyle engellileri sokak hayvanlarıyla bağdaştırma çabası ise, günümüz insan hakları evrensel değerleriyle uyuşmayan tarzda rencide edici, onur ve haysiyet kırıcı bir tutumu yansıtmaktadır. Ayrıca destekçiler arasında kırmızı ve beyaz et pazarlayıcılarının yer alması da hayvan hakları yönünden hem bir samimiyetsizliği hem de aykırılığı ortaya koymaktadır.

Bu haliyle organizasyon akıllarda deli sorular uyandıran bir kışkırtıcılık içermektedir. belediyeler marifetiyle evlerine hapsolmak zorunda bırakılan engellilerle sokaklarda eziyetle karşılaşmadığı sürece özgürce dolaşabilen sokak hayvanlarının ortak yararı nedir? Bir kamu kurumunun öncelikli görev ve sorumlulukları dururken yardım talepli bir etkinlikte rol ve pozisyon alması ne kadar doğrudur?

Belirttiğimiz gerekçelerle Belediyenizin bu yanlıştan geri dönmek üzere doğru bir adım atmasını, etkinliği iptal etmesini ve muhataplardan özür dilemesini talep ediyoruz.

https://www.facebook.com/events/1804997516196604/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7DBugün engelli hakları imzanı bekliyor!

engelli hakları forumu bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «engellihaklariforumu@gmail.com: ENGELLİLER VE SOKAK HAYVANLARI YARARINA DÜZENLENECEK ETKİNLİK İPTAL EDİLSİN». engelli hakları ve imza atan diğer 404 kişiye katıl.