Engelli istihdam oranı %5 olsun.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.


Ülkemizde engelli vatandaşların nüfusa oranı %12,29 olarak açıklanmıştır.

Ancak istihdamda bu rakam ¼ oranındadır.

İstihdam konusunda engellilerin yaşadığı zorluklardan dolayı kamu ve özel sektörde engelli personel çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluğa göre kamu işçilerinde %4, kamu memurlarında %3 ve özel sektörde %3’tür.

Normal hayattaki engelli oranı %12 ancak istihdamda bu rakam ¼ oranındadır. Engelli personel istihdam etme oranının en azından %5 olarak artırılması işsiz olan engelliler açısından çok önemlidir.

Engellilerin sosyal hayata katılmaları ve hayatta daha aktif rol alabilmeleri için bu hususun göz önünde bulundurulmasını talep ediyoruz.