Engelli bireyler olarak bir de "SGK" tarafından ENGELLENDİK...

Engelli bireyler olarak bir de "SGK" tarafından ENGELLENDİK...

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

Sosyal Güvenlik Müdürlüğü ve tarafına Can Şengül bu kampanyayı başlattı

Bedensel engellilerin zorunlu olarak kullandıkları sonda(tek kullanımlık katater) kurum ödemesi yıllardır aynı fiyatta kaldı.

Üretici firmalar, medikalciler ve özellikle engelliler mağdur oldu. 2009 yılından beri kurum aynı ödemeyi yapıyor. Üretici firmalar artık zammı yansıtmak zorunda kaldı. Sonda kullanan engelliler ise yüksek fark ücreti vermek zorunda kalıyor. Farkı ödeyemeyen az sonda alıyor ve düzenli olarak mesanesini boşaltamıyor. Dolayısı ile başta idrar yolu enfeksiyonu olmak üzere böbrek kaybına kadar sebep olacaktır. 

Sgk'nın artık Engellilerin zorunlu olarak kullandıkları medikal ürünlere zam yapıp piyasa koşullarına uyum sağlaması gerekiyor. 

Destek için aşağıdaki yazıyı sgk merkeze yollamanızı ve telefon ile arayıp şikayet etmenizi rica ediyoruz. 

 Sesimizi Fox Haber Duydu ve Haber Yaptı: https://www.youtube.com/watch?v=EbLX0rj9dok

Aralık ayı itibarı ile bedensel engellilerin "SONDA, HİDROFİLİK KENDİNDEN KAYGANLAŞTIRICILI"  ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ciddi sorunlar ortaya çıkmış, kurumunuzca bedeli ödenen sarf malzeme konusunda SUT kapsamında belirlenmiş bedeller, piyasa koşullarında ciddi bir biçimde yetersiz kalmaya başlamıştır.

Bu olumsuzluk yüzünden engelliler ve aileleri yaşamları için vazgeçilmez öneme sahip olan bu sarf malzemesine erişimde büyük güçlük yaşamakta, arada oluşan 200 TL fiyat farkını ya kendileri karşılamakta ya da maddi imkansızlıklar nedeniyle karşılayamayarak sağlıklarını hayati riske atmaktadırlar (sonda kullanımının aksaması sonucunda geri dönüşü mümkün olmayan mesane, böbrek ve diğer hastalıklar neredeyse kaçınılmazdır).

Diğer yandan oluşan geçici ya da telafi edilemez (tıbbi ya da sosyal) kayıpların, ülkemiz için orta ve uzun vadede daha büyük tıbbi, ekonomik ve sosyal külfetler doğuracağı çok açıktır.

Bu sebeple, kurumunuzun bu hususları göz önüne alarak tedbir alması ve kullanıcıların ihtiyacı olan SONDA'ya erişimi kolaylaştırıcı fiyat güncellemesi yapması büyük bir gereklilik arz etmektedir. Bu yaklaşım aynı zamanda engellilerin anayasa, yasa ve uluslararası sözleşmelerden doğan en temel haklarının da bir gereğidir.

Yukarıda ifade edilen hususlar çerçevesinde, kurumunuzun Sağlık Uygulama Tebliği'nin*A10010 tıbbi sarf malzemesi kaleminin temin bedellerinde piyasa koşullarına uygun düşecek şekilde güncelleme yapılmasını talep eder, gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımla

Mail adresi: gssgm@sgk.gov.tr
Şikayet için telefon: 0312 207 80 00

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.