Çeşme'de üretim lisansları geçersiz duruma düşen RES projelerinin lisans iptallerinin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz.

Kampanya Kapatıldı

Çeşme'de üretim lisansları geçersiz duruma düşen RES projelerinin lisans iptallerinin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz.

Bu kampanya 4.472 destekçiye ulaştı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafına Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu bu kampanyayı başlattı

Aşağıda imzası olan bizler; ÇEŞME YARIMADASI'nın merkezinde, YAŞAM ALANLARIMIZDA Rüzgar Enerji Santrali istemiyoruz. Çünkü;

-Doğal alanlarımızın tahrip edilmesini istemiyoruz.

-Doğal yaşamın ve çok özel endemik türler barındıran flora ve faunamızın zarar görmesini istemiyoruz.

-Üzerimizde olumsuz etki bırakacak sinir sistemi hasarları sebebiyle vertigo, kulak çınlaması, duyma bozukluğu, psikolojik sendromlar  gibi etkileri yaşamak ve sağlığımızın bozulmasını istemiyoruz. 

- RES'lerin yaratacağı gürültü kirliliğine maruz kalmak istemiyoruz. 

-Türbinlerin evlerimize, okullarımıza çok yakın olmasını istemiyoruz. 

- Baktığımız her yerde dönen türbinler ve kırmızı ışıklar görmek istemiyoruz. 

- Yerel ekonomiye hiç katkısı olmayan, buna rağmen çok büyük alanları kapsayan projeler için verimli topraklarımıza el konulması yerine doğal değerlerimizle ekonomik çeşitlilik yaratılmasını ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlanmasını arzu ediyoruz. 

- Yenilenebilir enerji projelerinin Yarımadanın dışında yapılmasını talep ediyoruz. 

Bu nedenler ile zaten üretim lisanslarına konu olan inşaat öncesi sürecini tamamlayamayıp 2 Mayıs 2014 itibariyle üretim lisansları geçersiz duruma düşmüş olan RES projelerinin lisanslarının, EPDK tarafından bir an önce iptali ve inşaat izni olmaksızın devam etmekte olan inşaatların derhal durdurulması ile Danıştay ve İdare Mahkemesinin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararlarının uygulanması ve yeni lisansların verilmemesi talebimizdir.

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 4.472 destekçiye ulaştı

Bu kampanyayı paylaş