Kampanya Kapatıldı

EMLAK VERGİSİNDEKİ FAHİŞ ARTIŞA DUR DENMELİ

Bu kampanya 208 destekçiye ulaştı


Her dört yılda bir yenilenen, emlak vergisine esas alınan arsa birim m2 değerleri, özellikle İstanbul'da bazı belediye takdir komisyonları tarafından, yüzde 400-500 gibi olağanüstü yüksek belirlenmiştir.

1- TÜİK verilerine göre geçen değerleme döneminden beri (2013 haziran) fiyatlar birikimli olarak ortalama yüzde 33 (TÜFE:%27, YİÜFE:%39) artmıştır. İTO verilerine göre de ayni dönemde İstanbul'da fiyat artışı ortalaması %42 (ÜGİ:%39, TEFE:%45) olarak hesaplanmaktadır.

Görüldüğü gibi, ekonomik verilere göre emlak vergisi artş oranı en fazla %40 olabilir. Fazlası fahiştir.

2- Belediyelerin enflasyonun çok çok üzerinde vergi arttırmaları, fiilen YENİ VERGİ KOYMAK demektir. Vergi kanunla konulur ve bu sadece TBMM'nin yetkisindedir. Belediyelerin fahiş emlak vergisi koymaları,TC Anayasasına ve vergi hukukuna da aykırıdır. 

3- Büyükşehir olan yerlerde, işyerlerinin emlak vergisi oranı (ÇTV ile birlikte) %4,4 oranındadır. Çoğu yerde yıllık kira tutarı %4-5 nispetinde olup, "servetten devamlı alınan vergi hiç bir zaman o servetin getirisinden fazla olamayacağından" emlak vergisi makul tutarlara indirilmelidir.

4- On binlerce mükellef, fahiş emlak vergisi artışını mahkemelere taşımaktadır. Yıllarca sürecek olan  gereksiz bu davalar, vergi mahkemelerinde olağanüstü iş yükü oluşturacak, devletin ve mükelleflerin dünya kadar masrafına neden olacaktır.

Bütün bunların kökten çözümü, ekonomik icaplara ve vergi hukuku ilkelerine uygun, aşağıdaki gibi yasal bir düzenleme yapmakla mümkündür:

"2017 yılında belediye takdir komisyonları tarafından takdir edilen arsa asgari birim m2 değerleri, 2013 yılında takdir edilmiş olan değerlere göre, en fazla yüzda 40 arttırılabilir."

Krizin daha fazla büyümemesi için, mükelleflere bu müjdenin bir an önce verilmesini arz ediyoruz.Bugün Bahri imzanı bekliyor!

Bahri Turgut bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «EMLAK VERGİSİNDEKİ FAHİŞ ARTIŞA DUR DENMELİ». Bahri ve imza atan diğer 207 kişiye katıl.