Vaping is not tobacco!

0 have signed. Let’s get to 1,000!

Salon Rozchmurzonych
Salon Rozchmurzonych signed this petition

Coraz większa liczba naukowców i instytucji zdrowia publicznego stwierdza, że ‘’vaping’’ jest znacznie mniej szkodliwy niż palenie tytoniu. Niezależne badania sugerują, że przejście z tradycyjnych papierosów do tzw. wapowania mogłoby przynieść znaczące korzyści dla zdrowia publicznego. Na przykład brytyjski Royal College of Physicians i Public Health England stwierdziły, że ‘’vaping jest co najmniej 95% mniej szkodliwy niż palenie tytoniu’’.

Ein to nie tytoń. Należy usunąć art. 20 z Dyrektywy Tytoniowej i stworzyć dla ein osobne prawo.

 

An increasing number of scientists and public health institutions say that 'vaping' is far less harmful than smoking. Independent research suggests that the transition from traditional cigarettes to so-called liming could bring significant benefits to public health. For example, the British Royal College of Physicians and Public Health England have stated that '' vaping is at least 95% less harmful than smoking ''.

Ein is not tobacco. Delete article 20 from the Tobacco Directive and create a separate law for ein.