Petition Closed

Պանդա՝ Հայաստանի Երեխաներին Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունից

This petition had 123 supporters


Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունը Երևանում նոր, մեծ դեսպանատուն է կառուցում:

Մենք խորապես շնորհակալ ենք Չինաստանի կառավարությանը և ժողովրդին իրենց բարեկամության և օժանդակության համար: Կցանկանայինք խնդրել, հնարավորության դեպքում նոր դեսպանատան պաշտոնական բացման հետ կապված պանդայի մի ձագ ուղարկել Հայաստան:

A new Embassy of the People’s Republic of China in Armenia is currently under construction in Armenia's capital, Yerevan.

We cordially thank the Chinese government and the Chinese people for their friendship and support, and would like to ask whether it would be possible to send a cute baby panda when the new embassy officially opens?Today: Leo is counting on you

Leo Heinsaar needs your help with “Embassy of the People’s Republic of China in Armenia: Panda for Armenian Children from the Embassy of China”. Join Leo and 122 supporters today.