Majke i bebe se NE SMIJU razdvajati nakon poroda

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 100.


Kao majka troje djece, mogu sa iskustvom da potvrdim kako su samo važni prvi momenti nakon poroda. Čuvši od kolegica iz Bosne i Srbije , koje su kratko nakon mene dobile djecu, ostala sam zaprepaštena sto se u zemljama Balkana i dalje praktikuje “ razdvajanje “ majki i djeteta na par sati nakon poroda .

Čvrsto stojim pri ubjedenju da se par stvari MORA promijeniti pri načinu poroda u našim državama, ponajprije govorim pnzemljama poput Hrvatske , Srbije , Bosne inHercegobine , te Crne Gore ,  i iz sljedećih razloga :

 

razdvajanjem majke i bebe nakon poroda ugrožava se zdravlje majke i djeteta, zbog:

majcino tijelo nakon poroda , koje je jedan vid amputacije , ostvaruje takozvanu metodu ogledala, gdje mozak vizualizira amputirani dio tijela i samim tim ispusta hormone koji ublažavaju bol. Razdvajanjem majke i djeteta majčino tijelo trpi bol koji se može spriječiti , ne lijekovima , ne anesteticima već vizuliziranjem djeteta.

U Indoneziji se za prijevremeno rodjena praktikuje metoda kengura , gdje se beba stavi direktno na majčine grudi i tu dobiva toplotu, a majčino disanje pospješuje bebino disanje. Bebe nemaju još razvijen refleks disanja i u prvim trenucima , kao i čitavu godinu nakon poroda , majčina blizina i kontakt tijela na tijelo stabilizira disanje bebe kao i čuvanje toplote tijela bebe. Razdvajanjem majke i bebe rizikuje se da beba dobije probleme sa disanjem kao i hipotermiju.

Prvo dojenje MORA da uslijedi nakon poroda. Kontakt tijela sa tijelom luci hormon koji pospješuje dojenje. Pri prvom dojenje beba dobije potrebne hranjive substance i može da nadoknadi snagu izgubljeni pri porodu. Dojenje luci hormone koji olakšavaju da se odvoji posteljica .

 

U kulturama balkana , doktori presijecaju pupčane vrpcu odmah nakon poroda sto ITEKAKO ugrozava zdravlje bebe. Kao prvo , beba MORA polako da aktivira disanje , jer je bila zbrinuta kisikom kroz placentu. Presiječe li se vrpca , beba je primorana da aktivira disanje i to BOLI! to je kao udarac u grudi koš za nas . Druga stvar je još ozbiljnija , jer u posteljici je jedna trećina bebine krvi. Ako se vrpca odmah presiječe , beba ostaje bez dobrog dijela krvi i imunog sistema majke VRLO potrebnog u prvim trenucima izvan majčinog tijela. Zamislite sebe da izgubite jednu trećinu krvi? Bebama se daje odmah vitamin K UPRAVO zbig toga , sto mogu da prokrvare , ali zašto? Jer imaju malo svoje krvi? Slab imuni sistem ? Pupčane vrpce se NE SMIJU presijecati ODMAH nakon poroda već kada su ispulsirale , otprilike sat nakon poroda .

 

Prvo dojenje olakšava da se izluči prva bebina stolica .

Majka ima PUNO pravo da prisustvuje svakoj kontroli bebe nakon poroda. Imam troje djece i nakon poroda pa do danas nisam NIKAD bila od njih odvajana. Prva kontrola je bila obavljena u porodiljski sobi. Majke imaju puno pravo da prisustvuju prvoj kontroli svoga djetet.

 

Ovo su samo NEKE od tacaka o kojima biste trebali razmisliti i stajati pri VAŠEM PRAVU asa vam NIKO ne smije uzeti dijete , pa ni na pregled nakon poroda , jer to nije u cilju vašeg a ni bebinog zdravlja.