Morné must pay back the money

0 have signed. Let’s get to 100!


Morné se spoeg dief het Dante se foon gebreek. Dus moet hy help betaal as die oortreder se laken maatjie.