Kampanya Kapatıldı

Çocuk istismarına Hayır

Bu kampanya 8 destekçiye ulaştı


Çocuk cinsel istismarına HAYIR!" Platformu İmza Kampanyası

Son dönemde büyük artış gösteren çocuk istismarı olaylarına karşı acil eylem planı hazırladık ve imzanızı ekleyerek destek olmanızı istiyoruz.

Türkiye’nin gündeminde görünürlük kazanan çocuklara yönelik cinsel istismar; siyasi, ideolojik, dini ve etnik kimliklere bakmaksızın toplumun her kesimini etkiliyor.

Bir toplumun geleceği olan çocukların böyle bir şiddete maruz kalmamaları için toplumdaki tüm paydaşların kimliklerini ve dünya görüşlerini bir kenara bırakıp seferber olmaları ve ortak bir eylem planı etrafında harekete geçmeleri gerekiyor.

TBMM'de konuyla ilgili bir araştırma komisyonunun kurulması konusunda tüm siyasi partiler işbirliği yapmayı kabul etmiş olsalar bile; böyle bir komisyonun tek başına ne kadar verimli ve sonuç odaklı olacağına dair kamu oyunda ve STK’lar arasında şüpheler oluştu. Meclis araştırma komisyonuna ek olarak bu konuda güçlü bir sivil inisiyatif de gerekmektedir.

Çocuklara yönelik cinsel istismara karşı bir toplumsal tepki ve kamuoyu duyarlılığı oluşturmak ve sonrasında hükumeti bu konuda söylem, politika ve faaliyetlerini gözden geçirmeye çağırmak amacıyla partiler üstü kadın STK’ları olarak, "Çocuk Cinsel İstismarına HAYIR platformu" adı altında birlikte hareket ederek bir imza kampanyası başlatmış bulunuyoruz..Bugün Elif imzanı bekliyor!

Elif Su bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Elif Su: Çocuk istismarına Hayır». Elif ve imza atan diğer 7 kişiye katıl.