Hayvan hakları savunucuları Adalar'daki atlara karşı sorumluluğunuzu yerine getirin.

"Hiç kimsenin, kimsenin hakkını taciz etme hakkı yoktur" - (İnsan hakları, hayvan hakları, bitki hakları..) Asla gözardı edilmemelidir... İnancım budur..

TC Sedat Özbek, İstanbul, Turkey
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet