Stänga östra real (och andra skolor i centrala Stockholm)

Stänga östra real (och andra skolor i centrala Stockholm)

Started
March 10, 2020
Petition to
Signatures: 599Next Goal: 1,000
Support now

Why this petition matters

Coronafall har upptäckts på flera skolor i Stockholm
Flera elever på Stockholms stads skolor har bekräftats smittade av coronaviruset. Men enligt staden håller skolorna öppet som vanligt.

Skolor fortsatt öppna
Stockholms stad bekräftar på måndagen för StockholmDirekt att alla skolor hålls öppna som vanligt.

 
Vidare uppger staden att man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att arbetet leds av Smittskydd Stockholm, som bedömer och ansvarar för vilka som berörs av provtagning.

Folkhälsomyndigheten gör ALLDELES FÖR LITE! Det kommer behövas mycket mer än såhär för att försäkra elever om deras hälsa men också att förhindra spridningen av Covid-19

Support now
Signatures: 599Next Goal: 1,000
Support now
to help others easily find and sign the petition.

Decision Makers