Petition Closed

Låt ITG vara ITG

This petition had 377 supporters


Det skrivs I notisen om namnbyte att detta hoppas ses som en höjning av ribban och ett långsiktigt arbete. Detta är istället, utan tvekan, med bestämd form samt med stora gemener och versaler en SÄNKNING utav ribban. I kommande NKI undersökningar så kommer resultaten definitivt sänkas.

Det som föreslås i denna namninsamling är att de som valde IT-gymnasiet Göteborg under 2016 och 2017 kommer att få behålla sin plats hos IT-GYMNASIET, och ej behöva byta namn på sin gymnasieskola till NTI. Detta är för att man med stolthet skall kunna sätta ITG på sitt CV och sin studentmössa.

Du som skriver under på denna namninsamling visar ditt stöd för ITG-Andan, samt visar ditt missnöje med namnbytet. WE LOVE IT, NOT NTI. Today: Jonathan is counting on you

Jonathan Denver needs your help with “Elever på IT-GYMNASIET Göteborg: Låt ITG vara NTI”. Join Jonathan and 376 supporters today.