Nei til nærskole systemet i Viken

Nei til nærskole systemet i Viken

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Mathias Skarbo Hansen started this petition to Elever i Viken

Ikke tving skoleelever til den nærmeste videregående skolen! Vi ønsker å beholde det gamle systemet med karakterer som avgjør hvor du kommer inn! Vi ønsker ikke å bli plassert på en dårligere skole, når vi har gode karakterer og kan komme inn på en bra skole! Ikke hør på Arbeiderpartiet, støtt Høyre i denne saken!

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!