Nei til nærskole systemet i Viken

Nei til nærskole systemet i Viken

Started
November 6, 2019
Petition to
Elever i Viken
Signatures: 6Next Goal: 10
Support now

Why this petition matters

Ikke tving skoleelever til den nærmeste videregående skolen! Vi ønsker å beholde det gamle systemet med karakterer som avgjør hvor du kommer inn! Vi ønsker ikke å bli plassert på en dårligere skole, når vi har gode karakterer og kan komme inn på en bra skole! Ikke hør på Arbeiderpartiet, støtt Høyre i denne saken!

Support now
Signatures: 6Next Goal: 10
Support now

Decision Makers

  • Elever i Viken