Elektronik Yayınlardan (E-Kitap, E-Dergi vb.) KDV Alınmasın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ile birlikte kütüphane kaynaklarının türleri de değişmiştir.

Teknolojide yaşanan hızlı değişim ile birlikte kütüphanelerde basılı olarak hizmete sunulan kitap ve derginin yerini e-kitap ve e-dergi almıştır.

Üniversite ve Araştırma Kütüphanelerinde Elektronik Kaynakların sayısı basılı kaynakları geçmiştir. 2017 yılı TÜİK istatistiklerine göre Üniversitelerde Basılı Kitap Sayısı: 16.385.532 adet, E-Kitap Sayısı: 83.198.538 adettir.

Kütüphaneler elektronik kaynaklar (e-kitap, e-dergi, vb. ) sayesinde araştırmacılara Kütüphane Binasından bağımsız online olarak hizmet vermekte ve bilgi ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Özel Bütçeli kurumların 2018 yılı yayın alımları harcamaları incelendiğinde basılı kaynaklar için 27.943.000 TL harcanmıştır. Elektronik yayınlar için 206.606.000 TL harcanmıştır.

19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Elektronik ortamda satılan gazete ve dergiler, elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı % 18 oranında KDV’ye tabi tutulmuştur.

KDV konusundaki bu gelişme başta Üniversite Kütüphanelerinin bütçelerini olumsuz yönde etkilemiş olup elektronik kaynaklar konusunda kütüphane hizmetlerinde kısıtlamalara neden olmuştur.

Ülkemiz bilimine 7/24 hizmet vermeye çalışan Kütüphanelerin daha fazla elektronik kaynak alabilmesi için E-Kitap, E-Dergi ve diğer elektronik kaynaklara KDV muafiyeti getirilmesi önem arz etmektedir.

Ülkemizin gelecek hedefleri için, Zengin Kütüphaneler için Elektronik Yayınlardan (E-Kitap, E-Dergi vb.) KDV Alınmasın