Petición cerrada

Evitem que els funcionaris interins siguin acomiadats als tres anys.

Esta petición ha conseguido 416 firmas


El projecte de pressupostos que s’està votant i negociant aquests dies al congrés dels diputats estableix que els funcionaris interins no podran tenir nomenaments com a interins més de 3 anys consecutius.

Article 19, Apartat Dos.
No es podrà procedir a la contractació de personal temporal, així com al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis públics essencials.

La durada del contracte o del nomenament no podrà ser superior a tres anys, sense que puguin encadenar-se successius contractes o nomenaments amb la mateixa persona per un període superior a tres anys, circumstància aquesta que haurà de quedar degudament reflectida en el contracte o nomenament. Com podeu imaginar aquesta proposta és un atac a l'estabilitat laboral dels funcionaris interins i obligaria a la rotació d'aquests llocs de treball.

No podem esperar ni un segon per rebel·lar-nos contra aquesta resolució, ja que és al llarg de maig quan es negociaran i aprovaran finalment aquests pressupostos.
Per aquest motiu l'Assemblea d'Interins en defensa de l'experiència docent comença una campanya de recollida de signatures de tots els interins/as i ciutadans afectats per aquesta mesura per impedir la implantació de la mesura.

La recollida de signatures aquí a Balears hauria de ser massiva. Ens juguem molt. El nostre objectiu final és la de garantir que els docents interins amb 3 o més anys treballats tinguin garantit el treball - independentment de si superen o no una oposició. Es tracta d'un dret laboral que gens té a veure amb el principi d'igualtat d'accés a la funció pública. Per acabar volem transmetre el següent missatge tant al govern del PP com als sindicats signataris de l'acord: Preferim mantenir l'estabilitat que els docents interins hem tingut fins avui - amb llistes d’interins i pactes d'estabilitat, a la cola de l'atur i la discriminació laboral. I no deixar la nostra vida laboral i el nostre futur en mans d'una prova de lliure concurrència.

Signat:

Assemblea d'Interins en defensa de l'experiència docent 

 
Hoy: Unión de filólogos y traductores - UFYT cuenta con tu ayuda

Unión de filólogos y traductores - UFYT Lenguas extranjeras necesita tu ayuda con esta petición «El projecte de pressupostos que s’està votant i negociant aquests dies al congrés dels diputats estableix que els funcionaris interins no podran tenir nomenaments com a interins més de 3 anys consecutius.». Únete a Unión de filólogos y traductores - UFYT y 415 personas que ya han firmado.