Tražimo hitno donošenje mjera zaštite zvjezdarnice Tičan od svjetlosnog onečišćenja

Tražimo hitno donošenje mjera zaštite zvjezdarnice Tičan od svjetlosnog onečišćenja

0 have signed. Let’s get to 7,500!
At 7,500 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!
Ekorasvjeta started this petition to Ekorasvjeta

Najproduktivnija i najpoznatija hrvatska zvjezdarnica kojom upravlja Astronomsko društvo Višnjan na čelu s Koradom Korlevićem, izgrađena na brdu Tičan blizu Višnjana, prvih mjeseci 2019. godine je polučila ogromne uspjehe u mjerenjima novootkrivenih asteroida. U ožujku je zvjezdarnica po broju mjerenja bila prva na svijetu, prestigavši čak i moćnu NASA-u! Ovaj jedinstveni uspjeh zadužuje cijelo čovječanstvo, budući da se radi o mjerenjima NEO asteroida (NEO = Near-Earth Object) koji su potencijalno opasni za planet Zemlju.

Samo jedan udar takvog tijela može imati katastrofalne posljedice po čovječanstvo - 15. 2. 2013. objekt veličine samo 20 m eksplodirao je iznad grada Čeljabinska u Rusiji, uzrokujući ozljede gotovo 1.500 ljudi i štetu na 7.200 zgrada. Eksploziju u Tunguskoj, 30. 6. 1908. uzrokovao je objekt veličine između 90 i 160 metara. Eksplozija je bila 1.000 puta jača od atomske bombe bačene na Hirošimu i porušila je 80 milijuna stabala na (srećom nenastanjenoj) površini 2.150 km2.

Čovječanstvo se od ovakvih objekata može spasiti samo pravovremenim otkrićem i precizno izmjerenim putanjama, u čemu je ključna uloga upravo zvjezdarnice na Tičanu. Problem je što su takvi objekti vrlo slabog sjaja i zahtjevaju tamno noćno nebo bez svjetlosnog onečišćenja kako bi ih se moglo snimiti. Nažalost, svjetlosno onečišćenje u Hrvatskoj je u konstantnom porastu, i bez posebnih mjera zaštite zvjezdarnica Višnjan/Tičan neće biti u mogućnosti nastaviti svoja mjerenja.

Od 1. travnja u Hrvatskoj je na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Iako donosi brojne novosti za ograničavanje svjetlosnog onečišćenja, ne predviđa ikakve mjere zaštite područja oko zvjezdarnica, smanjenja intenziteta osvjetljenja tijekom noći, ograničenja za proizvodne pogone, te dozvoljava bilo kakav intenzitet i vrstu rasvjete za vrijeme javnih i privatnih manifestacija i zabava.

Zato tražimo da Vlada Republike Hrvatske hitno donese podzakonski akt u sklopu Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja kako bi se dodatno zaštitilo područje oko zvjezdarnice na Tičanu, što bi joj omogućilo daljnji rad. Dužnost je Republike Hrvatske da ovako uspješnoj znanstvenoj ustanovi omogući kontinuirani rad na praćenju potencijalnih opasnosti po naš planet.

Mjere zaštite koje zahtjevamo i dalje će omogućiti normalan noćni život, razvoj turizma, odvijanje prometa i sigurnost građana Istre, ali uz smanjenje svjetlosnog onečišćenja. Sve mjere imaju uporište u već postojećoj praksi drugih europskih država, preporukama Europske komisije, pa i u samom hrvatskom Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

Prijedlog teksta za zonu posebnih mjera zaštite oko zvjezdarnice Višnjan/Tičan

Mjere zaštite oko zvjezdarnice Višnjan/Tičan provoditi će se u krugu promjera 25 km sa središtem na lokaciji zvjezdarnice Tičan (po uzoru na talijanske regionalne zakone, članak 8., točka 7., stavak b)

Zabranjeno je:

1. rabiti svjetlosne snopove bilo kakve vrste i oblika usmjerene prema nebu, uključujući i vrijeme održavanja javnih i privatnih priredbi ili događaja (zabave, koncerti i sl.)


2. postavljati svjetiljke korelirane temperature boje svjetlosti iznad 2200K te osvijetljene oglasne ploče (kao u Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, čl. 11, st. 5, točka 10.), osim u slučaju kada je prosječno osvjetljenje površine manja od 5 luksa, pa korelirana temperatura boje svjetlosti smije biti 2700K (prema EU Green Public Procurement Criteria for Road Lighting and traffic signals za “Low Impact Lighting”, str. 60)


3. svjetlosna jakost površine prometnice ne smije biti veća od 0.5 cd/m2 (prema EU Green Public Procurement Criteria for Road Lighting and traffic signals za “Low Impact Lighting”, str. 60)


4. zabrana osvjetljavanja naplatnih i benzinskih postaja, petlji i odmorišta autocesta, osim rasvjete na samoj zgradi benzinskih i naplatnih postaja (prema praksi Njemačke i Austrije gdje je tako regulirana rasvjeta na nivou cijele države, bez utjecaja na sigurnost prometa: https://www.sueddeutsche.de/auto/strassenbeleuchtung-an-autobahnen-weniger-licht-mehr-sicht-1.1959510

5. zabrana osvjetljavanja cesta, raskrižja, kružnih tokova i čvorova izvan naselja (prema EU Green Public Procurement Criteria for Road Lighting and traffic signals za “Low Impact Lighting”, str. 60)

6. smanjenje intenziteta sve javne rasvjete za minimalno 50% nakon 23h

7. maksimalna godišnja potrošnja za javnu rasvjetu u općinama unutar zaštićenog područja smije biti 20 kWh po stanovniku (prema EU Green Public Procurement Criteria for Road Lighting and traffic signals za “Low Impact Lighting”, str. 60)

8. rasvjeta proizvodnih pogona, zračnih luka, luka i željeznica ne smije prelaziti standard za vanjsku rasvjetu radnog mjesta za više od 10% (prema slovenskoj Uredbi o graničnim vrijednostima za svjetlosno onečišćenje, čl. 6., st. 1.)

9. prosječna svjetlosna jakost pročelja ne smije biti veća od 1 cd/m2 (prema slovenskoj Uredbi o graničnim vrijednostima za svjetlosno onečišćenje, čl. 10. i 11. st. 1.)

10. rasvjeta svih sportskih terena mora se isključiti najkasnije do 22:00

11. prilikom projektiranja ili rekonstrukcije javne rasvjete, udaljenost između stupova javne rasvjete ne smije biti manja od 3.7x njihove visine (prema EU Green Public Procurement Criteria for Road Lighting and traffic signals za “Low Impact Lighting”, str. 60)

Jedinice lokalne samouprave odnosno operateri vanjske rasvjete zahvaćeni mjerama zaštite dužni su ogranizirati gašenje rasvjete na traženim lokacijama u roku 3 mjeseca.

Jedinice lokalne samouprave odnosno operateri vanjske rasvjete zahvaćeni mjerama zaštite također su dužni su za svoje područje izraditi plan rasvjete i dostaviti ga Ministarstvu u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog pravilnika.

Jedinice lokalne samouprave odnosno operateri vanjske rasvjete zahvaćeni mjerama zaštite dužni su uskladiti postojeću rasvjetu s odredbama ovoga pravilnika u roku od 4 godine od stupanja na snagu ovog pravilnika.

Od Vlade Republike Hrvatske zahtjevamo donošenje podzakonskog akta u skladu s navedenim zahtjevima roku od 6 mjeseci od predavanja potpisane peticije.

0 have signed. Let’s get to 7,500!
At 7,500 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!