Sabit Gelire Sabit Vergi Dilimi İstiyoruz

Sabit Gelire Sabit Vergi Dilimi İstiyoruz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Ekonomi Bakanlığı tarafına Ümit Bağcı bu kampanyayı başlattı

Değerli İşçi , Memur Emekçi kardeşlerim ,

Bu kampanya biz çalışanlar ve  ailelerimiz için çok önemli hala gelmiştir. Gün geçmiyor ki emekçiler yeni bir vergi yükü ile karşı karşıya kalıyor. Bildiğiniz ve duyduğunuz gibi 2019 Ocak ayından sonra zamlı yeni gelir vergisi başlıyor. Yani hem çember daralıyor hem oran artıyor. % 27  olan oranımız % 30 lara çıkıyor.

Biz çalışanlar iyi bir yaşam standardı istiyoruz. Her ay eksilen maaşlar değil ,sabit geliri olan ,vergi dilimine göre değişmeyen Bordrolar istiyoruz.

İşçilerin doğrudan ve dolaylı vergilerin en büyük ödeyicisi olduğuna ve çalışanların iş verenler ile aynı oranlarda vergilendirilmesinin haksız ve adaletsizliğine dikkat çekmek isterim.

Gelir vergisi tarifesi artışının enflasyonun altında belirlenmesi de bir diğer mağduriyet konusu olmaktadır.

Türkiye'de vergi alanında gerçek anlamda yapılacak iyileştirmenin ancak ücretliler aleyhine var olan adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir.

TALEBİMİZ VE BEKLENTİMİZ  gelir vergisi tarifesinde yapılacak değişikliğin , ücretli çalışanlar aleyhine olan bu haksız ve adaletsiz durumun ortadan kaldırılması ve işçiler lehine iyileştirme getirecek düzenlemelerin yapılmasıdır.

TÜM EMEKÇİLER ADINA

SABİT ÜCRETLİYE SABİT VERGİ DİLİMİ İSTİYORUZ...  

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.