Emast ebaõiglaselt eraldatud laps emale tagasi!

Emast ebaõiglaselt eraldatud laps emale tagasi!

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Saale Taul started this petition to Abipalve Eesti presidendile

Austatud proua president Kersti Kaljulaid

3. septembril 2020

Ema ja lapse vägivaldsest ja ebaõiglasest eraldamisest

Pöördume Teie poole seoses ühe eesti ema valusa looga. Hollandi lastekaitse võttis kolm kuud tagasi Hollandis elavalt eestlannast üksikemalt Elisabeth Salminilt tol hetkel veel nelja-aastase tütre. Elisabeth on Eesti kodanik, tütar Annal on nii Eesti kui Hollandi kodakondsus. Elisabethil oli majanduslikult raske, ta oli pikalt otsinud elukohta, pärast seda kui ta viimasest üürikodust välja pidi kolima (korteriühistu reeglid ei lubanud seal elada alla 50-aastasel lapsega inimesel). Elisabethil õnnestus osta järelmaksuga paatmaja – oma kodu, kus nad tütrega jõudsid elada mõned nädalad enne lapse äravõtmist. 

 

Anonüümse kaebuse peale hakkasid väikese pere kodu juures käima inimesed, kes ennast ei tutvustanud, kuid kes, nagu hiljem selgus, koostasid oma kiirvisiitide põhjal lapse ära võtmisel ebaproportsionaalselt suurt kaalu omanud raporteid, ja andsid seejärel asja edasi järgmisele lastekaitseorganile. Selle asemel, et ema nõustada, talle tuge pakkuda, temaga koostööd teha, näiteks aidata emal pere elamistingimusi “nõuetele vastavaks” teha, hankis lastekaitse tagaselja kohtuniku loa ja viis lapse hooldusperre. Ema sai esimese kirjaliku teate sellise kavatsuse kohta neli tundi enne lapse ära viimist. Teadaolevalt ei küsitud (laste-)psühholoogi eksperthinnangut. 

 

Elisabethil lubatakse tütrega kohtuda üks kord nädalas ametniku juuresolekul, neil on keelatud rääkida eesti keeles. Ema ei tohi välja näidata kurbust. Keelatud on kaasa tuua korralikku lõunasööki, et koos lapsega süüa (lubatud on üks väike toidupala ja jook). Ei lubata tuua kingitusi, isiklikke asju. Paar nädalat enne viimast kohtuistungit toimunud kohtumisel oli juures viibinud ametnik korduvalt ise lapsega vestlema kippunud. Ema palus ametnikul seda mitte teha - on ju tal oma viie-aastase tütrega kohtumiseks vaid see üks tund nädalas! See häiris ametnikku. Kohtumine katkestati ja emale saadeti kiri, et on parem, kui laps ja ema nüüd mõnda aega ei kohtu.  Ema ei ole tänaseni oma last näinud. Organisatsioon, kes Elisabethiga praegu tegeleb, ei lubanud ka vanaemal, Elisabethi emal lapselapsega kohtuda.

Viimasel kohtuistungil põhjendas kohtunik hooldusperes viibimise pikendamist muuhulgas sellega, et hollandikeelses hooldusperes elamine aitab kaasa Anna kehva hollandi keele paranemisele.  Elisabeth ei ole tänaseni saanud Hollandi riigi poolt mingisugust toetust: talle öeldakse, et rahalisele peretoetusele puudub õigus, kuna ta saabus riiki 2019. aasta sügisel (miinimumnõue toetuse määramiseks olevat kaks aastat). Ometi kasutab Hollandi riik Elisabethile nõudmisi esitades ja last emast eemal hoides argumenti, et laps on Hollandi kodanik! Täpsustame: lapsel on nii Hollandi kui Eesti kodakondsus. Tal on Eesti pass. Lapse emakeel on eesti keel. 

 

Nii lapse emale Elisabethile, lapse vanaemale kui ka teda toetama asunud inimestele Eestis ja mujal jääb täiesti arusaamatuks, mille alusel on hetkel otsustatud, et on lapse huvides ema temast eemal hoida? Terve mõistus ja empaatiameel ütlevad, et nii lapsele kui ka emale on sellega juba põhjustatud ränk hingetrauma. “Nõuetele mitte-vastavad” olmetingimused (voolava vee puudumine, WC puudumine vmt) EI SAA olla piisavad põhjendused ema ja lapse kohtlemiseks sedavõrd traumeerival, ebainimlikul, lapse- ja inimõigusi jalge alla tallaval moel! Samuti ei saa selleks olla riigikeele mittevaldamine ja koduõppel olemine! Elisabeth on alates lapse ära viimisest teinud pidevalt jõupingutusi oma lapse tagasi saamiseks, sealhulgas üürinud “nõuetele vastava” korteri, remontinud paatmaja, on lubanud oma lapse uuesti tavakooli panna. Kõike seda ei pea aga lastekaitse nüüd enam oluliseks.

Pärast korteri üürimist hakkas Elisabeth paluma lapse tagasisaamist, kuid talle vastati, et enne kolme kuud ei ole see võimalik, kuna hooldusperega on juba leping sõlmitud ja laps peab kolmeks kuuks kindlasti hooldusperre jääma.


Viimases, 26. augustil tehtud kohtuotsuses räägitakse vajadusest last uurida, arendada tema hollandi keele oskust, mida olevat parim teha hollandikeelses hooldusperes. Kas lapse uurimine tähendab vereproove, mingeid katseid lapsega? Seda emale ei öelda. Lapse jätkuvat perest eemal hoidmist põhjendatakse hinnanguga, et lapse areng on ohus.  

 

Toetusgrupi liikmete arvates on tegemist seadustatud lapserööviga, lapse- ja inimõiguste külma jalge alla tallamisega. Elisabeth ja Anna vajavad kohest abi. Me palume südamest teie otsustavaid samme, et aidata sellel väiksel tüdrukul oma ema tagasi saada ja Elisabethil saada tagasi oma tütar.  

 


Anna ema Elisabeth Salmin on eesti kunstnik, raamatute illustraator, koomiksite autor, tõlkija. 

Talle meeldib elada keskkonda säästvalt. Ka meeldib talle ehitada - palju asju tema kodus on valminud oma kätega.


14. septembril kell 11 toimub Elisabethi ja Anna toetuseks pikett Hollandi saatkondade ees erinevates riikides.

 

 

Lugupidamisega ja lootusrikkalt

 

 

Toetusgrupi “Toetame Elisabethi ja Anjut” liikmed


 /allkirjastatud digitaalselt/


Avalik toetusallkirjade kogumine käesolevale petitsioonile jätkub.

 

 

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!