" Edikasyon pou tout " ALASO Haïti ann voye yon timoun lekol

0 a signé. Prochain objectif : 15 000 !


Avèk yon pwoblèm edikasyon ki gen nan zon defavorize nou menm oganizasyon ALASO pran inisiyativ poun ede timoun ki pa kapab yo ale lekol se sak fè nou ouvè chalenj sa pou tout moun ou kapab bay yon plim yon kaye yon kreyon yon valiz tout saw konnen ki ede yon timoun rantre lekol ou kapab bay soti nan youn rive nan anpil depan de mwayenw ou siw pa gen tan ou kapab bay soti depi nan 5g rive plis an nou voye yon timoun lekol siw pa ede timoun yo avanse demen se yo ki pral anpeche nou vanse antre nan chalenj sa. ALASO HAÏTI tel: 509) 47277406/ 47226232