I kërkojmë qeverisë Shqipëtare që të vendose taksa 100% produkteve serbo-malazeze.

0 hanno firmato. Arriviamo a 1.000.


Populli kërkon nga qeveria Shqipëtare një veprim si ai që bëri Republika Shqipëtare e Kosovës që ka pasur shumë avantazhe për ekonominë Kosovare. Nuk duam më që produktet jocilësorë të serbisë dhe të malit të zi të shiten në Shqipëri. Përkundrazi duam taksa 100% në produktet serbo-malazeze në mënyrë që ekonomia SHQIPËTARE të rritet dhe që lekët e shqipëtarëve të mos të hynë në xhepat e të huajve.