Eczane Teknisyenleri Adaletli Çalışma Koşulları Talep Ediyor

Eczane Teknisyenleri Adaletli Çalışma Koşulları Talep Ediyor

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
istanbul eczacı odası ve tarafına İSTANBUL ECZANE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ bu kampanyayı başlattı

Eczacılık Mevzuatı gereğince,

İstanbul’da eczane çalışma saatleri İstanbul Eczacı Odası tarafından belirlenmekte, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü onayı ile yürürlüğe girmektedir. Bu süre sabah 09:00 ile akşam 19:00 arası, haftada 6 gün ve toplam mesai saati olarak da 60 saattir.

Uluslararası Çalışma Örgütü ve 4857 sayılı İş Kanunu kurallarına göre haftalık çalışma saati en fazla 45 saat, fazla mesai saati ise yıllık olarak en fazla 270 saattir. haftanın 6 günü çalışılan bir iş yerinde günlük çalışma süresi 7,5 saati aşmamalıdır.


Nöbet günleri çalışma süreleri 11 saati fazlasıyla aşmakta ve 24-36 saati bulmaktadır. İş kanununa göre işçi ile anlaşılsa bile çalışma saati haftalık 45 saati aşacak bir süre olarak belirlenemez, mesai saati ise bir işçi rıza gösterse dahi yılda toplam 270 saati geçemez.

Son yıllarda görülmektedir ki, eczacılık sektöründe yaşanan işçi işveren arasındaki iş hukuku davalarında mahkeme genellikle fazla mesai ücretine hükmetmektedir. Bir çok davada mahkemeler ücret konusunda derneğimiz İstanbul Eczane Teknisyenleri Derneği’ni, mesai saatleri konusunda ise İstanbul Eczacı Odası’nı bilirkişi olarak belirlemiştir.

İşçi işveren arasındaki işten çıkarma davaların sonucuna bakarsak mahkemeler tamamında fazla mesai ücretine hükmetmiş ve eczane çalışanını haklı görmüştür. Bu husus en çok da eczacılık sektöründeki işverenlere, eczane sahibi eczacılara zarar vermiştir.

Daha önce bir çok kez eczanelerin cumartesi kapatılması hususu dile getirilmişse de birçok karşı çıkış sebebiyle bu husus hayata geçememiştir.

Geçtiğimiz yıllarda mesai saatlerinin kısaltılması konusu İstanbul Eczacı Odası tarafından dile getirilmiş ancak İl Sağlık Müdürlüğü’nün itirazı ile gerçekleşememiştir.

“Hasta ilaca ulaşamaz” önermesiyle eczanelerin çalışma saatlerinin kısaltılmasına karşı çıkanlara şunu sormak gerekiyor; resmi bayramlar ve uzun tatil süreleri olan dini bayramlarda eczanelerin kapalı olduğu zamanlar hastalarımız ilaçlarını farklı bir yerden mi temin ediyorlar?

 


Eczane çalışanları olarak bu hukuksuz ve haksız fiillerin son bulması, adaletli bir mesai saati belirlenmesi ve insanca bir yaşam için mesleğin ve sektörün tüm taraflarından taleplerimiz;

Eczane çalışanlarının haftalık çalışma süresinin kısaltılması için her eczane çalışanına istisnasız olarak haftada bir gün izin verilmesi husunda eczacı odaları tarafından çağrı yapılması, bu konuda eczane sahibi eczacıların bilinçlendirilmesi, fazla mesai konusunda İstanbul Eczacı Odası resmi internet sitesi ve resmî sosyal medya uygulamalarında duyurulmak üzere kamu spotu hazırlanması, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından eczane işçisi çalışma saatlerinin denetlenmesi ve bu hususun yasal alt yapısının uygun hale getirilmesi şeklindedir.

İSTANBUL ECZANE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.