Eğitim Fakültelerinin Özel Eğitim Bölümlerine Alan Mezunu Akademisyenler İstiyoruz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


ÖZDER (Özel Eğitimciler Derneği)
Eğitim Fakültelerinin Özel Eğitim Bölümlerine Alan Mezunu Akademisyenler İstiyoruz. Kişiye Özel İlanlara Son !!!


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 28.05.2018 ve Mersin Üniversitesi'nde 25.05.2018 tarihinde yayımlanan öğretim üyesi alım ilanlarında "Özel Eğitim Bölümleri”nde görevlendirilmek üzere alınacak Dr. Öğretim Üyeleri için belirtilen özel şartlarda neredeyse adrese teslim bilgilerin olduğu ve bu özel şartların Özel Eğitim Bölümlerinde akademisyenlik yapmak İçin yeterli olmayacağı kanaati oluşmuştur. Her iki üniversitenin ilanlarının "aranan nitelik/açıklama" sütunlarında belirtilen konuların, başvuru yapacak kişilerin lisansüstü çalışma alanları olduğu anlaşılmaktadır. Ancak ilandaki niteliklerde belirtilen bu konular, özel eğitim alanının doğrudan temel çalışma konuları değildir. Özel eğitim alanında öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulan bu bölümde çalışacak olan akademisyenlerin özel eğitim alanında eğitimleri olması gerekmektedir. Bir alanda yalnızca "çalışmaları olmak” o alanda öğretmen yetiştirmek İçin kriter olmamalıdır. Farklı bir alanda (örneğin kimya, BÖTE, beden eğitimi ve spor öğretmenliği vb.) doktora yaparken özel gereksinimli öğrencilerle çalışmış olmak, herhangi bir konuda özel gereksinimli öğrencilere yönelik proje yapmak ve/veya makale yazmak, Özel Eğitim Öğretmeni Yetiştirmede "uzmanlaşmak” anlamına gelmez. Özel Eğitim Öğretmeni yetiştirmek için özel eğitim alanının ilgili anabilim dallarında (zihin, işitme ve görme engellilerin eğitimi, üstün yeteneklilerin eğitimi) doktora yapmış olmak gerekir.
Özel Eğitim Bölümlerinden mezun olan ve olacak binlerce öğretmenin ve öğretmen adayının başına gelen norm fazlası olma ve atanamama gerçeği aynı şekilde özel eğitim alanında doktora yapmış ve yapacak olan onlarca akademisyenin ve akademisyen adayının da karşılaşacağı bir sorun olarak görülmektedir. Nasıl ki, alan dışından gelen öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilere nitelikli eğitim veremeyeceği düşünülüyorsa alan dışından gelen akademisyenlerin de özel gereksinimli öğrencileri yetiştirecek olan özel eğitim öğretmenlerini nitelikli yetiştireceği düşünülemez. Bu durumdan, onların yanlış ve eksik bilgilerle ders vereceği özel eğitim öğretmen adayları, bu öğretmenlerin gelecekteki özel gereksinimli öğrencileri ve bu öğrencilerin aileleri doğrudan etkilenecektir. Gelecekte oluşabilecek bu mağduriyeti engellemek için şimdiden harekete geçilmesi gerekmektedir.

Bu kaygılarla bu ilanlardaki özel şartlarda değişikliğe gidilmesi ve doktora eğitimlerini Özel Eğitim Bölümleri'nin belirtilen anabilim dallarında yapmış olma şartı getirilmesi gerekmektedir. Bu, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri açısından da bir zorunluluktur. Bu durum daha önce Artvin Çoruh Üniversitesi'nin Özel Eğitim Bölümüne "kimya” eğitiminde doktora yapmış olma şartı İle ortaya koyduğu ilanla oldukça benzerlik göstermektedir. Bu ilan, özel eğitim öğretmenlerinin meslek örgütü olan Özel Eğitimciler Derneği'nin (ÖZDER), alanda çalışan öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve akademisyenlerin tepkileriyle kaldırılmış ve alım durdurulmuştur. YOK'ün ve ilgili üniversitelerin Artvin Çoruh Üniversitesi örneğinde olduğu gibi bu yanlıştan dönmesi gerekmektedir. Aksi takdirde nicelik olarak büyük bir atılım yapmış olan Özel Eğitim Bölümleri'nin niteliği tartışmaya açık hale gelecektir. 

Saygılar..

Özel Eğitimciler Derneği