Petition Closed

Nie dla przeniesienia Gimnazjum nr 20

This petition had 617 supporters


My, rodzice uczniów Gimnazjum nr 20 im. Alfreda Jahna we Wrocławiu, przy wsparciu lokalnej społeczności, zwracamy się do Pana Prezydenta Wrocławia, z prośbą o zaniechanie przeniesienia szkoły i podjęcie dialogu w tej sprawie.

Mając na uwadze dobro naszych dzieci, chcemy zapobiec konsekwencjom działań podjętych przez Departament Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia w celu „racjonalizacji wykorzystania bazy szkoły i kosztów jej utrzymania”. Działania te uniemożliwią normalne funkcjonowanie Gimnazjum nr 20 zgodnie z jego misją i programem kształcenia.

Wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw wobec treści planowanej Uchwały. Czujemy  się oszukani i zlekceważeni przez Departament Edukacji w najistotniejszych sprawach dotyczących edukacji i bezpieczeństwa naszych dzieci. Dopiero w dniu 15 stycznia br. podczas spotkania z Dyrektorem ds. Gimnazjów Urzędu Miejskiego Wrocławia, zapoznaliśmy się z treścią projektu Uchwały. Przygotowane przez Departament Edukacji uzasadnienie tej uchwały nie odzwierciedla stanu faktycznego. Projekt uchwały został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej dopiero w czwartek 14 stycznia 2016 r. w godzinach popołudniowych, a przedstawiciele Departamentu Edukacji przekazali nam pełniejszą informację na spotkaniu w piątek 15 stycznia br. Nie zgadzamy się z uzasadnieniem, że włączenie Gimnazjum nr 20 do Zespołu Szkół nr 19 pozwoli na utworzenie atrakcyjnej oferty kształcenia młodzieży. Przeciwnie, uważamy, że obniży to   jakość nauczania  dzieci i nie da im możliwości realizacji ich sportowych pasji na dotychczasowym poziomie.

Przeniesienie dzieci do budynku  LO XI spowoduje uniemożliwienie realizowania  programu klas sportowych. Liceum ma tylko jedną salę gimnastyczną. Przy 285 uczniach liceum i 147 uczniach naszej szkoły sala gimnastyczna musiałaby pomieścić jednocześnie 3 klasy, a zajęcia wychowania fizycznego musiałyby odbywać się od godziny 8 rano do 20 wieczorem. Jest to założenie nierealne.

Ponad 75% uczniów  wybrało to gimnazjum spośród szkół znajdujących się na terenie miasta. Gimnazjum nr 20 jest szkołą wyjątkową również z innych względów. Uczęszcza do niej duża grupa uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Są to dzieci wrażliwe, często niedowartościowane, mające różne problemy adaptacyjne. Tu czują się bezpiecznie, są otoczone opieką wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Dzieci czują się tu dobrze, bezpiecznie i nie są anonimowe. Odnoszą sukcesy w konkursach i zawodach na wszystkich szczeblach. To jest jedyne gimnazjum tego typu we Wrocławiu. Jeśli te szkoły zostaną połączone uczniowie gimnazjum stracą poczucie bezpieczeństwa, a wielu z nich nie odnajdzie się w nowym środowisku. Jesteśmy przekonani, że w małej szkole łatwiej zapewnić indywidualny kontakt nauczyciela, wychowawcy z każdym uczniem, zadbać o potrzeby indywidualne. Podobne zdanie mają specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Usilnie prosimy Pana Prezydenta na  zwrócenie uwagi iż szkoła ta rozwija talenty piłkarskie i lekkoatletyczne wielu swoich uczniów. Młodzież zdobywa medale w licznych zawodach sportowych i należy do reprezentacji Polski, a trzech jej absolwentów gra w ekstraklasie. Dlatego dowozimy nasze dzieci z odległych dzielnic Wrocławia (m.in. z Psiego Pola, Ołbina, Krzyków, Pilczyc, Leśnicy). Jeśli Gimnazjum zostanie przeniesione do budynku LO XI, które nie ma wystarczającej bazy sportowej, nasze dzieci nie będą miały warunków do rozwijania swoich talentów, pasji, zaś klasy sportowe de facto przestaną istnieć.

Szkoła, dzięki ogromnemu zaangażowaniu społecznemu uzyskała w 2015 r. akceptację sfinansowania projektu z Budżetu Obywatelskiego. Cieszyliśmy się ogromnie, gdy po dwóch latach starań udało się nam uzyskać finanse do realizacji projektu nr 362, polegającego na modernizacji pełnowymiarowego boiska piłkarskiego i 250m bieżni lekkoatletycznej na terenie szkoły dla uczniów trenujących piłkę nożną i lekkoatletykę. Przez nieprzemyślaną decyzję władz oświatowych Gimnazjum straci ten wyjątkowy obiekt sportowy, co jest bardzo krzywdzące. Trudno będzie nam wytłumaczyć dzieciom, że nie warto działać społecznie.

Rodzice Gimnazjum nr 20  cenią sobie bazę szkoły i jej wyjątkowe otoczenie (pływalnię, z której korzystają klasy sportowe; oraz tereny Natura 2000). W szkole wykonano w ostatnich latach wiele remontów i modernizacji i dlatego  dzieci uczą się w bardzo dobrych warunkach. My rodzice, podejmowaliśmy liczne działania mające na celu  polepszenie warunków pracy szkoły: wyremontowaliśmy boisko i tereny zielone. Wykonaliśmy we własnym zakresie adaptację pomieszczenia magazynowego na szatnię. Poprzez nie przemyślane decyzje zbiera się naszym dzieciom doskonałe miejsce do nauki, treningów i zajęć terenowych.

Rodzice i społeczność lokalna Wielkiej Wyspy ubolewają, że władze miasta nie podjęły próby komunikacji w tym zakresie. Zostaliśmy postawieni przed faktem likwidacji szkoły.

Apelujemy po raz kolejny do Pana Prezydenta Wrocławia o podjęcie dialogu. Nie zgadzamy się z argumentacją przeniesienia szkoły ze względu na czynnik ekonomiczny. Mamy konkretne propozycje działań, które wyeliminują te problemy.

Liczymy na przychylne rozpatrzenie naszego apelu.

Z poważaniem,

Rada Rodziców Gimnazjum nr 20

 

Do wiadomości:

  1. Radni Miasta Wrocławia.
  2. Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.
  3. Rzecznik Praw Dziecka.
  4. Rzecznik Praw Obywatelskich.
  5. Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Today: Rada Rodziców is counting on you

Rada Rodziców Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu needs your help with “.@dutkiewiczrafal: Mówimy "NIE" dla przeniesienia Gimnazjum nr 20”. Join Rada Rodziców and 616 supporters today.