Petition Closed

Dutch PM Rutte: Speak Up Against the Racist Website!

This petition had 1,596 supporters


Minister-President Rutte: Veroordeel de Racistische Website!

- English version is below -

Geert Wilders en zijn rechts populistische PVV wil Nederlanders die overlast ondervinden van Midden- en Oost-Europeanen of die hun baan aan hen zijn kwijtgeraakt de gelegenheid geven via een website hun beklag te doen. "Bent u uw baan kwijtgeraakt aan een Pool, Bulgaar, Roemeen of andere Midden- of Oost Europeaan? Wij willen het graag horen." luidt de website.

Deze openlijke oproep tot intolerantie kan en mag niet langer genegeerd worden. Nederland staat bekend voor haar multiculturalisme en tolerantie, dit wil ik graag zo houden.

Hoewel het recht op vrijheid van meningsuiting zeer belangrijk is gaat openlijke discriminatie te ver. De PVV en Wilders zijn ook diegenen die pleiten voor een verbod op de Koran en de deportatie van Moslims.

Het ergste is dat Minister-president Mark Rutte zich niet uitspreekt tegen de actie van Wilders. Hij verschuilt zich achter hem terwijl hij de normen en waarden van ons land juist zou moeten beschermen. Rutte wil geen commentaar leveren op de website van de PVV en weigert daarmee afstand te nemen van het initiatief.

De Raad van Europa, Europese commissarissen, Europarlementariërs, arbeidersmigranten organisaties en ambassadeurs  hebben zich allemaal uitgesproken tegen de website en Rutte opgeroepen deze vorm van openlijke discriminatie direct te veroordelen.

Onderteken deze petitie nu en roep Rutte op tot actie! Met elke handtekening wordt er een email naar Rutte gestuurd . Please spread the word!


----

Geert Wilders and his right-wing PVV party have started an extremely discriminatory website collecting complaints about Middle- and Eastern-European nationals, who are allegedly stealing “our” jobs or just generally being a nuisance. “Lost your job to a Pole, Bulgarian, Romanian, or other Middle- or East European national? Tell us your story!”, says the website.
We cannot be silent about this blatant act of intolerance and nationalism. The Netherlands is known for its tolerance and multiculturalism and we would like to keep it that way.

We do value the freedom of speech, but we do not value open discrimination and disrespect. The PVV and Wilders also called for a ban of the Qur'an and the deportation of Muslim.

Most importantly, we cannot tolerate when our PM Mark Rutte hides behind Wilders in a time when he needs to stand up against him and protect the values of our country. Rutte has repeatedly refused to comment on the website and has thereby failed to distance himself from the initiative.

The website has already been condemned by European commissioners, the Council of Europe, MEPs, ambassadors and migrant labor groups, all of whom urge Rutte to immediately condemn this blatant act of discrimination!

Please sign this petition if you want Rutte to speak up. With each signature an email will be sent to him. Please spread the word!Today: N is counting on you

N A needs your help with “Dutch PM Rutte: Speak Up Against the Racist Website!”. Join N and 1,595 supporters today.