Deporteer moslim-straatoverlastplegers door internationaal verdrag te laten ontbinden

0 have signed. Let’s get to 100!


Bewoners in de buurten van Nederland zijn getraumatiseerd of kunnen getraumatiseerd raken door het systematische straat-terrorisme van islamitische jongeren.

Minister van Justitie en de Nederlandse regering: Kunt u met de internationale gemeenschap praten en vragen of het verdrag ontbonden kan worden dat zegt dat Nederlandse personen nooit het Nederlands staatsburgerschap kunnen verliezen? Als dat verdrag ontbonden is, zoudt u dan het Nederlands paspoort willen afnemen van deze jongeren die herhaaldelijk straatterrorisme plegen? Zoudt u de internationale gemeenschap willen zeggen dat toen dit verdrag werd ondertekend, Nederland nog niet dit afschuwelijke probleem met deze jongeren had?