Simav Teknoloji Fakültesi Merkez Kampüse Taşınsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


"Simav Teknoloji Fakültesi çok küçük bir ilçede olup Fakülte öğrencilerinin eğitimini karşılayamayacak kadar yetersiz bulunmaktadır.Fakültemizde öğretmen yetersizliğinden dolayı eğitim seviyesi lisans seviyesinin çok altındadır.Öğrencilerin derslerine alanı dışında olsa bile Fakültemizde bulunan birkaç öğretmen kendi aralarında bölüşerek derslere girmektedir ve bu durum öğrencilerin mühendislik eğitim seviyesini oldukça düşürmektedir.Fakültemizin bulunduğu Simav ilçesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin sosyal ve kültürel faaliyetlerini karşılayamamaktadır.Ayrıca Simav ilçesinde ulaşım sıkıntısı oldukça büyüktür.Simav Teknoloji Fakültesi öğrencileri olarak  Evliya Çelebi Merkez Kampüse taşınmasını önemle arz ederiz."

Simav Teknoloji Fakültesinin, Merkez Kampüse taşınması için

Bir İmzada Siz Atın !