Petición cerrada

DUI: no més fronteres, no en el meu nom

Esta petición ha conseguido 157 firmas


La DUI (Declaració Unilateral de Independència) trencaria llaços familiars, afectius i econòmics. 

Els lligams que ens uneixen als pobles, terres i gents espanyoles són molt més que el que ens diferencia d'ells. La riquesa d'Espanya rau en la seva diversitat cultural que es tradueix en la diferent gastronomia, llengua, dialecte, balls i altres tradicions de cada racó, cadascún amb els seus increïbles paratges. Paratges i hàbits que ens fan crèixer un cop els coneixem i sobretot quan els respectem i apreciem.

I això és el que ens fa més grans i desperta grans passions: que som ciutadans d'un país plural, vivim en i per la diversitat, l'admirem i la protegim. 

Per sobre de totes les diferències, ens uneix aquest amor per els pobles d'Espanya i la diversitat tant intrínseca d'aquest país.

D'altra banda tots els ciutadans d'Espanya, i per tant de Catalunya, som humans iguals, ens corresponen els mateixos drets fonamentals. "El que no vulguis per a tu no ho vulguis per als altres" els nacionalistes catalans independentistes sovint han criticat l'Estat espanyol de fer un abús de la seva majoria parlamentària i de reprimir el dret a decidir dels catalans. Ara el Parlament de la Generalitat sembla que fa ús d'aquestes mateixes eines que critica vers una part de la societat catalana però, si us plau, no en el meu nom.

Els polítics insisteixen en recalcar les diferències, remarcant la part negativa d'aquestes, i oposant-nos així els uns als altres. No oblidem tot allò que ens uneix i fem saber a les diferents cultures i comunitats autònomes que els catalans no els despreciem, que confiem en construir junts un país cada cop millor.

El món està segmentat en fronteres que divideixen i diferencien veïns de manera antinatural. No n'afegim més.

Per tant jo dic no a la DUI i insto a les forces polítiques a construir ponts per a que tot allò que ens uneix i equipara pesi més que tot allò que es pugui haver fet malament en el passat.

--------

La DUI (Declaración Unilateral de Independencia) rompería lazos familiares, afectivos y económicos.

Los lazos que nos unen a los pueblos, tierras y gentes españolas son mucho más que aquello que nos diferencia. La riqueza de España nace en su diversidad cultural que se traduce en la diferente gastronomía, lengua, dialecto, bailes y otras tradiciones de cada rincón, cada uno con sus increíbles parajes. Parajes y hábitos que nos hacen crecer una vez los conocemos y sobretodo cuando los respetamos y apreciamos.

Y esto es lo que nos hace más grandes y despierta grandes pasiones: que somos ciudadanos de un país plural, vivimos en y por la diversidad, la admiramos y la protegemos.

Por encima de todas las diferencias nos une este amor por los pueblos de España y la diversidad tan intrínsexa de este país.

Por otro lado todos los ciudadanos de España, y por tanto de Cataluña, somos humanos iguales, nos corresponden los mismos derechos fundamentales. "Lo que no  quieras para ti no lo quieras para otro" los nacionalistas catalanes independentistas a menudo han criticado el Estado español de hacer un  uso abusivo de su mayoría parlamentaria  y de reprimir el derecho a decidir de los catalanes. Ahora el Parlament de la Generalitat parece que hace uso de estas mismas herramientas que critica hacia una parte de la sociedad catalana pero, por favor, no en mi nombre. 

Los políticos insisten en recalcar las diferencias, remarcando la parte negativa de estas, y oponiéndonos los unos  a los otros de esta forma. No olvidemos todo aquello que nos une y hagamos saber a las distintas culturas y comunidades autónomas que los catalanes no los despreciamos, que confiamos en contruir juntos un país cada vez mejor.  

El mundo ya está segmentado en fronteras que dividen y diferencian a vecinos de manera antinatural. No añadamos más.

Por ello yo digo no a la DUI e insto a las fuerzas políticas a construir puentes para que todo aquello que nos une y equipara pese más que todo aquello que se pueda haber hecho mal en el pasado.Hoy: Marc cuenta con tu ayuda

Marc Faixa Casellas necesita tu ayuda con esta petición «DUI: no més fronteres, no en el meu nom». Únete a Marc y 156 personas que ya han firmado.