SZKOŁA PODSTAWOWA Z JĘZYKIEM POLSKIM W MISSISSAUGA

SZKOŁA PODSTAWOWA Z JĘZYKIEM POLSKIM W MISSISSAUGA

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Polish Teachers Association in Canada started this petition to Dufferin-Peel Catholic District School Board in Mississauga

Szanowni Państwo,

Pandemia koronowirusa pokazała nam, w jak trudnej sytuacji znalazły się między innymi szkoły polonijne. Wydziały Oświaty, które realizują "International Language Program" podejmują  różne decyzje. Część z nich ograniczyła nauczanie języka polskiego, część zabroniła całkowicie. To, czy nasze szkoły przetrwają, czy nasz język przetrwa, zależy nie tylko od nas samych, ale również od rządu ontaryjskiego. Nadszedł czas, żeby przynajmniej częściowo wziąć sprawy w swoje ręce. Proponujemy zwrócić się do Katolickiego Wydziału Oświaty w Mississauga z prośbą o otwarcie całotygodniowej regularnej szkoły z nauką języka polskiego w wymiarze 25% godzin. Taka szkoła istnieje już w Edmonton, czas na podobną w mieście tak licznie zamieszkanym przez Kanadyjczyków polskiego pochodzenia. Do szkoły uczęszczać będą dzieci i młodzież z polskich rodzin, a także młodzi Kanadyjczycy zainteresowani naszym językiem i kulturą. Żeby mieć szkołę, trzeba mieć uczniów. Zwracamy się do wszystkich zainteresowanych rodziców z prośbą o podpisanie załączonej poniżej petycji. Musimy zebrać przynajmniej 400 podpisów. Dopiero wtedy będziemy mogli zwrócić się Katolickiego Wydziału Oświaty w Mississauga z apelem domagającym się otwarcia szkoły. O tym, czy taka szkoła powstanie w dużej mierze zależy od rodziców, którzy zechcą zapisać do niej swoje dzieci. Nauczyciele mogą tylko asystować w tworzeniu całotygodniowej szkoły z językiem polskim. Przed nami ogromne i ważne przedsięwzięcie, ale razem możemy je zrealizować. W tej chwili bardzo wiele zależy od Państwa.

Prosimy o podpisanie petycji.

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie

Dear Sir or Madame,

The corona virus pandemic showed us how difficult the situation was for Polish schools. Some Boards of Education have restricted the teaching of the Polish language, others forbade it completely. Whether our schools survive, or our language survives depends not only on ourselves but also on the Ontario government.

The time has come to take matters into our hands, at least partly. We suggest asking the Catholic Board of Education in Mississauga to open a full time school with 25% of Polish language instruction.

The school will be attended by children and youth of Polish origin, as well as young Canadians interested in our language and culture. Such a school already exists in Edmonton.

To have a school, we must have students. We ask all interested parents to sign the petition below. We need to collect at least 400 signatures. Only then will we be able to address the Mississauga Catholic Board of Education with an appeal to open the school. Whether such a school will be established depends largely on the parents who want to enroll their children in it.

We have a huge and important undertaking ahead of us, but we can make it together. Now, a lot depends on you.

Please sign the petition.

Polish Teachers Association in Canada

 

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!