A kormányzat szüntesse meg az e-cigaretták irracionális és embertelen üldözését, és tekintsen az e-cigarettákra, mint a MEGOLDÁS eszközére a dohányzás visszaszorítása során

Petition Closed

A kormányzat szüntesse meg az e-cigaretták irracionális és embertelen üldözését, és tekintsen az e-cigarettákra, mint a MEGOLDÁS eszközére a dohányzás visszaszorítása során

This petition had 1,221 supporters
Zentai István started this petition to egészségügyért felelős államtitkár Dr. Zombor Gábor and

A nikotint is tartalmazó elektromos cigaretta a dohányzás okozta mérhetetlen társadalmi terhek és egészségügyi károk csökkentésének stratégiai eszköze lehet az egészségpolitika számára.

A nikotinfüggés megszüntetésére irányuló egészségpolitika elégtelen a társadalmi léptékű nikotinfüggés hatékony csökkentésére, csupán a dohányzás és következményeinek meghatározott társadalmi szintjének mesterséges fenntartását eredményezi, amelyekkel Magyarország, európai- és világviszonylatban is, különösen terhelt.

A nikotin tartalmú e-cigaretták a dohánytermékeknél legalább 99%-kal biztonságosabban képesek a nikotinfüggő egyén szükségleteinek kielégítésére, másodlagos ártalmak nélkül, úgy, hogy a használók a segítségével nikotinfüggésüket is hatékonyan csökkenthetik. A nikotinos e-cigaretták robbanásszerű  terjedése és rendkívüli funkcionális hatékonysága sérti a dohányipar, a gyógyszeripar, orvostechnikai ipar gazdasági érdekeit, továbbá, az egészségipar ortodox egészségügyi paradigmához fűződő személyi, intézményi-infrastrukturális és egzisztenciális érdekeit, melyek védelmét politikai eszközökkel és befolyással is aktívan védelmezi.

A „népegészségügyi” politika asztalán az érdekek képviseletének egyensúlya eltolódott, az ipari, gazdasági érdekek előnyére és az emberek élethez, egészséges környezethez fűződő alapvető jogainak kárára. A hazai egészségpolitikai intézkedések kizárólag a nikotin függés – társadalmi léptékekben hatástalan- csökkentésére, és nem a kárcsökkentésre irányulnak: a „denormalizálás” mítoszából táplálkozó akciókra, a nem dohányzók védelmére és a gyenge hatásfokú, jellegzetesen az egészségügyi  intézményrendszeren belül működő, leszoktató programok támogatására szorítkoznak, miközben a függőségtől megszabadulni nem képes vagy nem akaró kétmillió dohányos számára az e-cigaretták elérhetőségét -akár hatalmi visszaélésekkel, hatáskör túllépésekkel is- korlátozzák.

Nemzetpolitikai, különösen egészségpolitikai felelősség a nikotinos e-cigaretták üldözésének mielőbbi felszámolása, és hatékony e-cigaretta szabályozás megalkotásával kell biztosítani a felnőtt, dohányzó lakosságnak a biztonságos hazai beszerzést.

Jogrendszerünk bizonyítottan súlyosan egészségkárosító, népbetegségeket kiváltó és fenntartó anyagok ezreinek felhasználását és forgalmazását engedélyezi külön jogszabályokban. Egyebek mellett az alkohol üzletág, a kozmetikai ipar és különösképpen a dohányipar számára. Miközben a dohánytermékek gyártásához az e-cigaretták töltőfolyadékának valamennyi összetevője felhasználható (beleértve a propilénglikolt, a glicerint és az aroma anyagokat is), eközben, az eljáró
hatóságok és politikai szereplők, pusztán a nikotin tartalomra hivatkozva üldözik az e-cigarettát mint nem engedélyezett gyógyszer terméket.

Az e-cigaretta semmiféle kritérium alapján nem gyógyszer. Sem jogi, sem farmakológiai elvek vagy szabályok nem támasztják alá a gyógyszer-értelmezést. Ugyanakkor, bírósági határozat állapítja meg az ilyen értelmezés alkotmánysértő voltát, mivel az szembe megy a -ma már rendkívül jól argumantált és kutatott- szakmai, tudományos érvek mellett, a józan ésszel és a közjó érdekeivel is. Azaz, irracionális, embertelen és erkölcstelen!

Egy racionális, humánus és az e-cigarettára, mint a dohányzás probléma megoldását segítő eszközre tekintő szabályozás mielőbbi elkészítését indokolja a mintegy 150.000 magyar e-cigaretta fogyasztó egyre növekvő elégedetlensége, valamint a kármegelőzés sürgető igénye: naponta 70 ember hal bele a dohányzásba, naponta mintegy 200 millió forint társadalmi anyagi deficit keletkezik, folyamatosan fejlődik, terjed és beékelődik a fekete gyártás és kereskedelem, tönkremegy egy vállalkozói csoport, adóbevételektől esik el az ország és munkahelyek vesznek el.

Magyarországot jogalkotási kötelezettség terheli az ügyben.

Az Európai Parlament 2014. február 26-án tartotta végszavazását a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről szóló irányelvrő, amely 2014 május 16. napjával hatályba is lépett! Ettől a naptól kezdve, a direktíva honosításáról minden tagállamnak gondoskodnia kell!

KÖVETELJÜK, hogy a honosítás során a direktíva szellemében járjanak el, az alábbiak szerint::

1. Segítsék elő a  az áruk szabad mozgásának és a szolgáltatásnyújtás szabadságát és a piaci verseny torzulásának csökkentését,

2. Az elektromos cigaretta nem gyógyszer és nem dohánytermék, hanem fogyasztási cikk. Gyógyszer szabályozás alá kizárólag azok az e-cigaretták és utántöltők vonhatók, amelyeket gyógyászati céllal gyártanak vagy hoznak forgalomba, amelyeket gyógyászati termékként hirdetnek, vagy amelyek egyébként gyógyszerrendészeti engedéllyel rendelkeznek.

3. Eldobható és utántölthető eszközök egyaránt forgalomba hozhatók, a direktívában felsorolt technikai és műszaki paraméterekkel.

KÖVETELJÜK, hogy a jogalkotás folyamatába vonják be a hazai e-cigaretta ipar képviselőit és a fogyasztók szervezeteit, mozgalmainak képviselőit!

Dr Zentai István

Elektromos Cigaretta Platform

Polgári Egészségvédő Mozgalom

 

 

 

 

Petition Closed

This petition had 1,221 supporters

Share this petition