شهروندان جهان WHO را به اقدام دعوت می کنند

شهروندان جهان WHO را به اقدام دعوت می کنند

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
#COVIDisAirborne started this petition to Dr. Tedros (World Health Organization (WHO))

شهروندان جهان WHO را به اقدام دعوت می کنند

Version:   English  |  Español  |  Italiano  |  Português  |  Française  |  Deutsche  |  礼 Japanese |  简体字 S.Chinese   |  繁軆字 C.Chinese  |  한국어 Korean  |   हिंदी Hindi  |  Монгол Mongolian  |  Tiếng Việt Vietnamese  |  Filipino  |  русский Russian  |  український Ukrainian  |  қазақ Kazak  |  Persian فارسی

 طرح مساله

ما به نمایندگی از همه مردم جهان از سازمان بهداشت جهانی (WHO) در خواست میکنیم که مستندات علمی درباره شیوع و همه گیری ویروس SARS-CoV-2 از طریق ذرات معلق در هوا را در نظر گرفته و در اسرع وقت نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعملهای لازم برای ایمنی مردم در برابر این ویروس قابل انتقال از طریق هوا اقدام نماید.

در مراحل اولیه همه گیری این ویروس، WHO بیانیه هایی مبنی بر غیرقابل انتشار بودن این ویروس از طریق هوا منتشر کرد و انتقال هوایی این ویروس را "اطلاعات نادرست" معرفی نمود (28 مارس، واقعیت: COVID-19 از طریق هوا منتشر نمیشود).

این پیام در سطح جهانی انعکاس وسیعی یافت و بسیاری آن را به عنوان مرجع اطلاعاتی درباره چگونگی انتقال ویروس در نظر گرفتند.

با وجود آنکه WHO لحن متفاوتی نسبت به امکان انتشار ویروس از طریق هوا اتخاذ نموده و اکنون روش انتقال از راه هوا را به عنوان یک روش ممکن برای انتقال ویروس در نظر میگیرد، همچنان روشهای کاهش انتشار ویروس تابع بیانیه ابتدایی فوق الذکر و صادره از WHO میباشند.

به دلیل درک محدود از قابلیت انتقال هوایی ویروس، تاکنون در چندین نوبت راهنمای عملی WHO به روز رسانی شده است.

با اینحال، هیچیک از این نسخه های بروزسانی شده سازمان بهداشت جهانی، WHO، توجه عموم را به طور موثری به خود جلب نکرده است.

عدم شفافیت و اولویت بخشی به مکانیزم انتقال از راه هوا ویروس کرونا سبب نتیجه گیری نادرست مردم و تصمیم گیران شده که دستورالعملهای احتیاطی برای جلوگیری از انتقال از راه هوا را نادیده گرفته اند.

همه ما اکنون میدانیم که شستن دستها، فاصله گذاری اجتماعی، و استفاده از ماسک برای جلوگیری از ابتلا کافی نیستند.

یکی از وظایف سازمان بهداشت جهانی، WHO، برقراری ارتباط موثر با همه مردم جهان در خصوص جدیدترین یافته های علمی و دستورالعملهای اجرایی مرتبط با آن میباشد.

باید از ظرفیت تاثیرگذاری اجتناب ناپذیر سازمان بهداشت جهانی، WHO، بر سازمانهای قانونگذار و سیاستگذار سلامت عمومی در کلیه کشورهای جهان استفاده کرد تا با تدوین دستورالعملهای عملی در جهت آموزش افراد، سبب کاهش خطر انتقال ویروس از راه هوا شد.

سازمان بهداشت جهانی، WHO، باید به صراحت راهنماهای صادر شده قبلی خود را به روز رسانی نماید و به تشریح سازوکارهای اصلاح سیستمهای تهویه پرداخته و استفاده از پوششهای مناسب صورت از جمله ماسک را، با وجود رعایت فاصله گذاریهای اجتماعی افراد، در این دستورالعملهای جدید تاکید نماید. ابهام در دستورالعملهای فعلی سازمان بهداشت جهانی، WHO، باعث سردرگمی و آسیب جدی به سلامت عمومی و راهکارهای مقابله با ویروس COVID-19 گردیده است.

انتقال از راه هوای SARS-CoV-2 واقعیتی اثبات شده است که بعضی از کشورها آن را پذیرفته اند. در خیلی از کشورها، افراد آگاه راهکارهایی برای محافظت از افراد خانواده و عزیزان خود در برابر انتشار از راه هوای ویروس کرونا در پیش گرفته اند. با اینحال، همه افراد در جوامع آگاهی یا دسترسی به آموزشهای لازم را ندارند.

تنها راه اطلاع رسانی درباره روشهای محافظتی در برابر ویروس قابل انتقال از راه هوا به سراسر مردم جهان، آموزش از طریق دولتها و تصمیم گیران محلی میباشد. از آنجا که سازمان بهداشت جهانی، WHO، تنها سازمان دارای قابلیت ارتباطی با همه دولتهای جهان میباشد، فقدان شفافیت در دستورالعملهای ارائه شده از طرف سازمان بهداشت جهانی به افزایش نابرابری های جوامع در زمینه دسترسی به اطلاعات و آموزش می انجامد.

 اقدام مورد مطالبه

ما، به نمایندگی از همه مردم جهان از سازمان بهداشت جهانی، WHO، میخواهیم:

1) امکان انتقال موثر ویروس SARS-CoV-2 از طریق هوا، چه در نزدیکی افراد با یکدیگر و چه در هنگام حضور افراد در هرگونه فضای سربسته، را به صراحت اعلام نماید.

2) در کوتاهترین زمان ممکن، ضمن مشاوره با دانشمندان و کارشناسان حوزه های علمی مربوطه، دستورالعملهایی برای کاهش انتقال از راه هوای SARS-CoV-2 تهیه نماید. این دستورالعمل باید قابلیت آموزش صحیح ماسک (با اندازه مناسب) زدن را داشته و به افراد توصیه به صورت داشتن ماسک (حتی در اماکن سربسته که فرد در حضور دیگران میباشد) را داشته باشد. همچنین این دستورالعمل باید بندهایی با اطلاعات کافی درباره نحوه تهویه هوای فضاهای سربسته و فیلترکردن هوا از آلاینده ها و استفاده از دستگاههای سنجش گاز CO2 برای کنترل عملکرد سیستم فوق الذکر داشته باشد.

3) در کوتاهترین زمان ممکن، دستورالعمل استفاده از وسایل محافظت شخصی (PPE) برای استفاده افراد در معرض خطر بالا و آسیب پذیر، بویژه در بیمارستانهای و مراکز درمانی و پرستاری و خانه های سالمندان، که انتقال ویروس کرونا هم بین بیماران و هم کادر درمان انتقال میابد، را اصلاح نماید. دستکم آزمایش اندازه بودن ماسکهای صورت با فیلتر N95 یا FFP2 باید توصیه شود. عدم تاکید بر انتقال موثر ویروس از راه هوا باعث محافظت حداقلی کادر درمان شده که ضررهای مضاعف و جبران ناپذیری دارد.

4) با استفاده از تریبون سازمان بهداشت جهانی، WHO، بطور صریح و در اسرع وقت، اطلاعات مربوط به جلوگیری و کاهش انتقال ویروس از طریق هوا را به گوش دولتهای جهان و وزارتخانه های بهداشت و درمان آنها در سطح ملی و محلی رسانده و از آنها بخواهد اقدام فوری در جهت کاهش افراد مبتلا و آمار مرگ نمایند. در سراسر جهان، کارگروههایی برای تبلیغ و اطلاع رسانی گسترده به منظور جلوگیری از انتقال از راه هوای ویروس SARS-CoV-2 و آموزش افراد بخصوص در زمینه چگونگی انجام فعالیتهای خارج از خانه، ایجاد نماید.

5) سازمان بهداشت جهانی، WHO، باید فشار سیاسی به دولتهای ملی و حکومتهای محلی ای که توصیه های این سازمان را نادیده میگیرند، وارد آورد تا دستورالعملهای با پشتوانه علمی را جدی گرفته و سلامت و جان شهروندان خود را به مخاطره نیندازند.

COVIDisAirborne# | covidisairborne.org | covidisairborne@gmail.com | @COVIDisAirborne

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!