Stop corruption in Industrial Engineering department at Sharif University of Technology

0 have signed. Let’s get to 100!


جناب آقای دکتر فتوحی،

ریاست محترم دانشگاه

 

با سلام و احترام، قطعا در جریان رسوایی جدیدی هستید که در چند روز گذشته در مورد دانشکده مهندسی صنایع اتفاق افتاده و اعتبار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه و اعضای محترم هیات علمی را به مورد تهدید جدی قرار داده هستید.  مطالعه مدارک موجود و سابقه دانشکده در پذیرش دانشجو نشان می دهد که دانشجوی مورد نظر با چنان سابقه ضعیف علمی در حالت عادی قطعا شانسی برای پذیرش در دوره دکترای مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف نداشته و ندارد.

ما جمعی از فارغ التحصیلان دانشکده صنایع خواهان مشخص شدن سریع موضوع و مجازات خاطیان در اسرع وقت هستیم. باور داریم محیط دانشکده صنایع حیاط خلوت فرد یا گروه خاصی نیست که اعتبار چهل و چند ساله دانشکده پرافتخارمان را به بهای ناچیزی به حراج بگذارند.

باور بفرمایید که صورت مساله با انصراف دانشجوی مورد بحث پاک نخواهد شد و نیازی به بازنگری جدی در مدیریت دانشکده مهندسی صنایع احساس می شود. قطعا این اولین مورد نبوده و آخرین نیز نخواهد بود.

 جمعی از دانشجویان فارغ التحصیل دانشکده مهندسی صنایع

 

 


Want to share this petition?