Carrer o Plaça Equiano / Calle o Plaza Equiano / Equiano Street or Square (Barcelona)

Carrer o Plaça Equiano / Calle o Plaza Equiano / Equiano Street or Square (Barcelona)

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
John STONE ha iniciado esta petición dirigida a Dr Jordi Rabassa, Regidor de Memòria Democràtica, Ajuntament de Barcelona y

[Castellano, más abajo.] [English, below.]

Al Dr Jordi Rabassa, Regidor de Memòria Democràtica, Ajuntament de Barcelona:

Proposem la commemoració en el nomenclàtor barceloní de la visita a Barcelona, el 1759, d'una persona esclavitzada, un beninés adolescent, Olaudah Equiano (Essaka 1745-Londres 1797). Equiano va comprar la seva llibertat el 1766 al Carib; poc després va emigrar a Anglaterra.  A Londres es va convertir figura cabdal del moviment en pro de l'abolició de l'esclavatge. Amb la publicació de la seva autobiografia el 1789, va arribar a ser un escriptor de renom en anglès. La seva obra s'estudia a universitats d'arreu del món.

La seva és la primera visita a Barcelona i Catalunya de què tenim constància d’un escriptor anglòfon canònic. Proposem, doncs, conmemorar la connexió amb Barcelona d’un home de lletres africà, un il·lustrat nascut a Nigèria, símbol dels lligams de la ciutat amb el món atlàntic al segle XVIII; i amb aquesta commemoració, celebrem el coratge i la persistència de la societat civil a molts països en els seus perllongats esforços per aconseguir l’abolició del tràfic d’esclaus, fita majúscula en la lluita per als drets humans. Barcelona és multicultural: fora bo que el nomenclàtor de la ciutat ho fos també.


*************************************************************************

Al Dr Jordi Rabassa, Concejal de Memoria Democrática, Ayuntamiento de Barcelona:

Proponemos la conmemoración en el nomenclátor barcelonés de la visita a Barcelona, en 1759, de una persona esclavizada, un beninés adolescente, Olaudah Equiano (Essaka 1745-Londres 1797). Equiano compró su libertad en 1766, en el Caribe; poco después emigró a Inglaterra.  En Londres se convirtió en figura clave del movimiento en pro de la abolición de la esclavitud. Con la publicación de su autobiografía, en 1789, llegó a ser un escritor de renombre en inglés. Su obra se estudia en universidades de todo el mundo.

La suya es la primera visita a Barcelona y Cataluña de qué tenemos constancia de un escritor anglófono canónico. Proponemos, pues, conmemorar la conexión con Barcelona de un hombre de letras africano, un ilustrado nacido en Nigeria, símbolo de los vínculos de la ciudad con el mundo atlántico en el siglo XVIII; y con esta conmemoración, celebramos el coraje y la persistencia de la sociedad civil a muchos países en sus prolongados esfuerzos para conseguir la abolición del tráfico de esclavos, hito mayúsculo en la lucha por los derechos humanos. Barcelona es multicultural: convendría que el nomenclátor de la ciudad también lo fuera.

*************************************************************************


To Dr Jordi Rabassa, Councillor Responsible for Democratic Memory, Barcelona City Council

We propose that Barcelona City Council commemorate the visit to the city, in 1759, of an enslaved teenager, Olaudah Equiano (Essaka 1745-London 1797). Equiano purchased his freedom in the West Indies in 1766 and emigrated to England shortly thereafter. In London he became a prominent abolitionist. His autobiography, The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, Or Gustavus Vassa, The African (1789) went through eight editions in his lifetime. It is now studied in university history and literature programmes all over the world. 


Equiano’s is the first documented visit to Barcelona (and Catalonia) of a widely studied Anglophone writer. In proposing that his visit be commemorated, we are asking that the city mark its connection to an African man of letters, an Enlightenment writer born in Nigeria, in himself a symbol of the city’s links to the Atlantic world of the eighteenth country. To do so would both honour abolitionism and celebrate the courage and perseverance of civil society struggles to end the slave trade and establish human rights. Barcelona is now multicultural: it is only just that the names given to the city’s streets and squares be multicultural as well. 

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas