Victory

Petitioning Denmark ... Justice for Marius ...

This petition made change with 1,023 supporters!


 

12/01/2014; Monday

 

To;

Frank Jensen;

 (Mayor of Copenhagen since January 1st, 2010).

Helle Thorning-Schmidt;

 (Prime Minister of Denmark since October 3rd, 2011).

Simon Tonge;

 (Chairman of The Executive Committee of The European Association of Zoos and Aquaria; EAZA).

 

From;

Dr. Damian Stone

(Founder and President of The National Association of Veterinarians, (TNAOV), since 1999.

The National Association of Veterinarians
7853 Gunn Highway
Tampa, Florida 33626

www.TheNationalAssociationofVeterinarians.org


The National Association of Veterinarians is a For Profit organization that since 1999 has endeavored to remain cognizant and active regarding an ongoing advocacy of animals throughout The United States, and Throughout The World. Thank you, Sincerely.

The National Association Of Veterinarians, (TNAOV), is an association of Veterinarians established in 1999 by Dr. Damian Stone. Although Dr. Stone is not a veterinarian, he is The Founder, and National Director of The National Association Of Veterinarians, and The CEO of The National Association Of Veterinarians Incorporated. TNAOV is a resource within the field which facilitates Veterinarians to affiliate, and to offer their patients and clients professional veterinary treatment, and resources for Dogs, Cats, Exotics ... virtually all animal companions.


In February of 2014, Marius; a young and healthy giraffe at The Copenhagen Zoo in Denmark was brutally murdered, and dismembered after being killed. Then, the carcass of the murdered animal was dissected, and the meat was fed to the lions.

The National Association of Veterinarians officially rejects this reprehensible action, regardless of the feeble rationalization offered by The Copenhagen Zoo to justify their actions.

The National Association of Veterinarians rejects the decision of The Copenhagen Zoo to terminate the life of Marius; the young and healthy giraffe at The Copenhagen Zoo in Denmark. TNAOV has assessed and scrutinized the feeble rationale offered by The Copenhagen Zoo to justify their actions including their preposterous claim of the natural aspects of death, and the reasoning based upon eugenics; however, TNAOV rejects the entire scenario, and furthermore; TNAOV rejects the manner in which the situation was conducted, and TNAOV contends that Copenhagen Denmark, The Copenhagen Zoo in Denmark, and The European Association of Zoos and Aquaria are directly responsible for the perpetration of a heinous act, and violation of universal morality, and furthermore, Dr. Damian Stone, and The National Association of Veterinarians charges Frank Jensen; [Mayor of Copenhagen since January 1st, 2010], and Helle Thorning-Schmidt; [Prime Minister of Denmark since October 3rd, 2011], and Simon Tonge; [Chairman of The Executive Committee of The European Association of Zoos and Aquaria]; and Bengt Holst, [Scientific Director, The Copenhagen Zoo]; and Mads Bertelsen, [Veterinarian, The Copenhagen Zoo], with Animal Abuse, Cruelty to Animals, the Willful and Intentional Murder of an Animal, Treachery, Violation of Allegiance to The Animal Kingdom, and Crimes Against Nature.

Although there can be no actions or remedies which can restore the life of Marius; the young and healthy giraffe at The Copenhagen Zoo in Denmark who was brutally murdered, and dismembered after being killed, at this time, The National Association of Veterinarians requests that you issue a written apology for this heinous action. Please submit a written apology to The National Association of Veterinarians at the address provided below. Thank you.

 


Dr. Damian Stone

The National Association of Veterinarians
7853 Gunn Highway
Tampa, Florida 33626

www.TheNationalAssociationofVeterinarians.org

 


Void Where Prohibited By Law.

 

 

2014/12/01; mandag

 

 

Til;

Frank Jensen;

  (Borgmester i København siden 1. januar, 2010).

Helle Thorning-Schmidt;

  (Statsminister i Danmark siden 03 oktober de 2011).

Simon Tonge;

  (Formand for forretningsudvalget i den europæiske sammenslutning af zoologiske haver og akvarier, EAZA).

 


Fra;

Dr. Damian Stone

(Grundlægger og præsident for National Association of Dyrlæger, (TNAOV), siden 1999.


Dr. Damian Stone

The National Association of Veterinarians
7853 Gunn Highway
Tampa, Florida 33626

www.TheNationalAssociationofVeterinarians.org

 

Den nationale sammenslutning af dyrlæger er en nonprofitorganisation, som siden 1999 har bestræbt sig på at forblive bevidste og aktive med hensyn løbende forsvar for dyr i hele USA, og i hele verden. Tak, venlig hilsen.

Landsforeningen af Dyrlæger, (TNAOV), er en sammenslutning af dyrlæger, der er etableret i 1999 af Dr. Damian Stone. Selvom Dr. Stone er ikke en dyrlæge, han er grundlægger og National Director for National Association of Dyrlæger, og Den administrerende direktør for den nationale sammenslutning af Dyrlæger Incorporated. TNAOV er en ressource på området, som letter Dyrlæger til affiliate, og tilbyde deres patienter og klienter professionel dyrlægebehandling og ressourcer til hunde, katte, Exotics ... stort set alle dyr kammerater.


I februar 2014 Marius; en ung og sund giraf på Københavns Zoo i Danmark blev brutalt myrdet, og parteret efter at blive dræbt. Derefter blev kroppen af den myrdede dyr dissekeret, og kødet blev fodret til løverne.

Den nationale sammenslutning af Dyrlæger officielt afviser denne forkastelige handling, uanset den svage rationalisering tilbydes af Københavns Zoo til at retfærdiggøre deres handlinger.

Den nationale sammenslutning af dyrlæger afviser afgørelsen fra Københavns Zoo til at opsige liv Marius; de unge og raske giraf på Københavns Zoo i Danmark. TNAOV har vurderet og undersøgt den svage rationale, der tilbydes af Københavns Zoo til at retfærdiggøre deres handlinger, herunder deres absurde krav af de naturlige aspekter af døden, og begrundelsen baseret på eugenik; Men TNAOV afviser hele scenariet, og desuden; TNAOV afviser den måde, hvorpå situationen blev gennemført, og TNAOV gældende, at København Danmark, Københavns Zoo i Danmark, og den europæiske sammenslutning af Zoologiske Haver og Akvarier er direkte ansvarlige for udførelsen af en afskyelig handling, og krænkelse af universel moral, og desuden Dr. Damian Stone, og den nationale sammenslutning af Dyrlæger opkræver Frank Jensen; [Borgmester i København siden januar 1, 2010], og Helle Thorning-Schmidt; [Statsminister i Danmark siden 03 oktober de 2011], og Simon Tonge; [Formand for forretningsudvalget i Den Europæiske Sammenslutning af Zoologiske Haver og Akvarier]; og Bengt Holst, [Scientific Director, Københavns Zoo]; og Mads Bertelsen, [Dyrlæge, Københavns Zoo], med Animal misbrug, dyremishandling, forsætlig og Forsætlig Mordet på en Animal, forræderi, Overtrædelse af troskab til Animal Kingdom, og forbrydelser mod naturen.

Selv om der kan være nogen handlinger eller retsmidler, der kan genskabe liv Marius; de unge og raske giraf på Københavns Zoo i Danmark, som blev brutalt myrdet, og parteret efter at blive dræbt, på dette tidspunkt, den nationale sammenslutning af dyrlæger anmoder om, at du udsteder en skriftlig undskyldning for denne afskyelige handling. Venligst indgive en skriftlig undskyldning til den nationale sammenslutning af dyrlæger på adressen nedenfor. Tak.

 


Dr. Damian Stone

The National Association of Veterinarians
7853 Gunn Highway
Tampa, Florida 33626

www.TheNationalAssociationofVeterinarians.org

 

 


Ugyldig hvor forbudt ved lov.

 

 Today: The National Association of Veterinarians is counting on you

The National Association of Veterinarians needs your help with “Dr. Damian Stone: Petitioning Denmark ... Justice for Marius ...”. Join The National Association of Veterinarians and 1,022 supporters today.