Petition Closed
Petitioning Consejero Educacion / Sailburuaren Hezkuntza Sr. Iribas and 1 other

Dpto. Educacion del Gobierno de Navarra: Un nuevo colegio y el cumplimiento del PSIS de Sarriguren / Eskola berri bat eta Sarrigurengo PSIS-a burutzea

Tenemos un gran colegio, pero necesitamos otro más, que nos asegure que todos los niños y niñas disfrutarán de una enseñanza pública de calidad  sin salir de su entorno. 

Construye con nosotros, hazi eta hezi gurekin.

****************************************************************

Eskolarik hoberena dugu, bainan beste bat behar dugu. Ziurtatu behar dugu herriko haur guztiek merezi duten kalitatezko hezkuntza publikoa izan dezaten bere ingurutik irten gabe.

Construye con nosotros, hazi eta hezi gurekin.

 

Letter to
Consejero Educacion / Sailburuaren Hezkuntza Sr. Iribas
Presidenta Gobierno de Navarra / Lehendakariak Nafarroako Gobernua Sra. Barcina
Construyendo Sarriguren: Hazi eta Hezi es una plataforma que nace de la preocupación de un grupo de vecinos y vecinas de Sarriguren ante la evidente falta de dotaciones públicas en nuestro pueblo. El problema más acuciante en estos momentos es la falta de espacio en el colegio público.
No comprendemos como se ha llegado a esta situación si el propio Gobierno de Navarra preveía en su momento la necesidad de construir dos colegios públicos de capacidad superior al que tenemos actualmente y habiéndose construido una cantidad mayor de viviendas a la entonces proyectada.
No comprendemos que un colegio de muy reciente construcción, y aún más reciente ampliación albergue ya a día de hoy más alumnas y alumnos de los que debería. Como ejemplo, valga que, en el único gimnasio de que dispone el centro no es posible que todos los grupos den una clase de educación física semanal y los vestuarios son insuficientes para el número de personas que los utiliza.
No comprendemos que en el pueblo con mayor natalidad de Navarra no haya espacio para acoger al numero de alumnas y alumnos que atendiendo al censo actual e incluso haciendo una previsión a la baja escogerán nuestro centro para matricularse el próximo curso. Y el número de nacimientos va en aumento cada año…
Sin embargo, nos encanta nuestro colegio: la pluralidad lingüística, el proyecto integrador, la metodología por proyectos, nuestras maestras y maestros, los modelos educativos… y vemos que el gran trabajo que se lleva a cabo en él se ve dificultado por la falta de espacios comunes que padecemos.
Nos gusta y no queremos que se diluya por falta de espacio, Sarriguren crece y queremos que nuestras hijas e hijos crezcan con él y en él.
Tenemos un gran colegio, pero necesitamos otro más, que nos asegure que todos los niños y niñas disfrutarán de una enseñanza pública de calidad sin salir de su entorno.
Tenemos un problema inmediato y exigimos una solución inmediata que cumpla con los compromisos que en su día firmó el Gobierno de Navarra. Necesitamos urgentemente la construcción de un colegio con el espacio adecuado para poder seguir realizando todas las actividades que ayudarán a formar a nuestros hijos e hijas e instamos al Departamento de Educación a cumplir con su obligación.
Construye con nosotros, hazi eta hezi gurekin.
***********************************************************************************************
Construyendo Sarriguren: Hazi eta Hezi gure herrian hornidura publikoen beharrak sortzen duen kezka bideratzeko eratu den auzikide plataforma bat da. Momentu honetan dugun arazorik larriena eskola publikoan dagoen espazio falta da.
Ez ditugu ulertzen egoera honetara heltzeko arrazoiak, batez ere Nafarroako Gobernuak berak aurreikusi bazuen bi eskolen beharra eta horietako bakoitza egun dagoena baino ikasle kopuru handiagoa hartzeko pentsatua. Gainera orduko planak azkenean eraiki diren baino etxebizitza gutxiago kontemplatzen zituen.
Ez dugu ulertzen nola eraiki berria den eta dagoeneko handiagotu den eskola batean ez dagoen ikasleen eguneroko jarduerak aurrera eramateko behar hainbat espazio. Adibide bezala esango dugu zentroak duen soinketa gela bakarra ez dela nahiko ikastalde bakoitzak astean behin hezkuntza fisikoko ordu bat izateko bertan eta aldagelak ez dira egokiak erabiltzaile kopurua kontutan hartuta.
Ez dugu ulertzen Nafarroako jaiotze tasarik handiena duen herrian, errolda kontutan hartuta eta aurreikuspen beherenak egiten ere gure eskola publikoa aukeratuko duen ikasle berriei ongi etorria emateko espazio nahikorik ez izatea. Eta jaiotzak gora egiten dute urtez urte…
Aurreko guztia horrela izanda ere, esan behar dugu gure zentroa benetan zoragarria dela: aniztasun linguistikoa, integrazioaren aldeko apustua, proiektuen bidezko metodologia, gure irakasleak,… bainan ikusten dugu hemen egiten den lan aberatsa amankomuneko espazio faltarengatik zailtzen dela izugarri
Gustoko dugu eta maite dugu, ez dugu utziko zimeltzen espazio ezarengatik. Gure seme alabak Sarrigurenekin eta Sarrigurenen haztea eta heztea nahi dugu.
Eskolarik hoberena dugu, bainan beste bat behar dugu. Ziurtatu behar dugu herriko haur guztiek merezi duten kalitatezko hezkuntza publikoa izan dezaten bere ingurutik irten gabe.
Berehalako arazo bat dugu eta Nafarroako Gobernuak sinatu zituen konpromisoak betetzen dituen berehalako irtenbidea eskatzen dugu. Gure seme alaben hezkuntzan lagunduko duten jarduera guztiak aurrera eramateko espazio egoki eta nahikoak dituen eskola baten eraikitzea behar dugu. Beraz, Hezkuntza Departamentuari berezkoak dituen betebeharrak burutzea exijituko diogu.
Construye con nosotros, hazi eta hezi gurekin.

Construyendo Sarriguren Hazi eta Hezi started this petition with a single signature, and now has 1,859 supporters. Start a petition today to change something you care about.