-Rodzinne centrum dla Polaków w Berlinie- Popieram stworzenie Polskiego Domu w Berlinie!

-Rodzinne centrum dla Polaków w Berlinie- Popieram stworzenie Polskiego Domu w Berlinie!

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 500.
Bei 500 Unterschriften wird die Petition mit höherer Wahrscheinlichkeit in den Empfehlungen gelistet!
Marzena Nowak hat diese Petition gestartet

PL/ DE ⬇️

"Wspieramy Polki i ich rodziny w Berlinie"

Podpisz proszę petycję i udostępnij dalej, pomóż Nam zebrać jak najwięcej podpisów!

UWAGA!!
Pamiętaj potwierdź mailowo swój podpis!!
E-Mail często ląduje w spamie! Zajrzyj tam!

Niezależnie od tego, co sprowadziło Cię do Berlina, pewnie wiesz, że życie na emigracji bywa trudne: samotność, kryzysy, brak kontaktów. Czasem czujesz, że jedyne, czego potrzebujesz to spotkać bratnią duszę, żeby rozwinąć skrzydła. 

Od 10 lat wspieramy Polaków w Berlinie. W kryzysach, w integracji i rozwoju.

Czy wiesz, że do tej pory nie mamy własnej siedziby? 

Chcemy to zmienić i stworzyć "DOM POLSKI" - rodzinne centrum dla Polaków w Berlinie. 

Polki w Berlinie e.V. 

to Stowarzyszenie, którego działania są skierowane do kobiet polskojęzycznych, mieszkanek Berlina i wszystkich tych, które planują pobyt w Niemczech. Dążymy do tego, by każda kobieta miała realne szanse spełnienia się na polu osobistym, społecznym i zawodowym.
Aktywizujemy i inspirujemy do poszukiwania indywidualnych rozwiązań w godzeniu ról osobistych i zawodowych.
Wspieramy kobiety, które działają w duchu równych szans i w ten sposób przyczyniają się do rozwoju naszego społeczeństwa.

„Wspieramy się w problemach”

„Pomagamy się zakorzenić i rozwijać w Berlinie” 

Prosimy Ciebie o wsparcie/ o podpis, który wskaże niemieckim politykom, że takie miejsce jest nam wszystkim potrzebne w Berlinie!

Wspieramy Polki i Polaków w Berlinie w Niemczech, pomagamy odnaleźć się, budować przyjaźnie, rozwijać się zawodowo i prywatnie. 

Teraz potrzebujemy wsparcia od Was.

Podpisz proszę petycję i udostępnij dalej, pomóż Nam zebrać jak najwięcej podpisów!

UWAGA!!
Pamiętaj potwierdź mailowo swój podpis!!
E-Mail często ląduje w spamie! Zajrzyj tam!

"Kobiety dla kobiet – bo razem łatwiej stawiać czoła codziennym wyzwaniom"

Link na stronę www Polki w Berlinie

Link na naszego Facebooka

 

DE/

"Wir unterstützen polnische Frauen und ihre Familien in Berlin".

Bitte unterschreiben Sie die Petition und verbreiten Sie sie weiter, helfen Sie uns, so viele Unterschriften wie möglich zu sammeln!

Denken Sie daran, Ihre Unterschrift per E-Mail zu bestätigen!!!
E-Mails landen oft im Spam! Schauen Sie dort nach!

Was auch immer Sie nach Berlin gebracht hat, Sie wissen wahrscheinlich, dass das Leben im Ausland schwierig sein kann: Einsamkeit, Krisen, fehlende Kontakte. 

Manchmal hat es den Anschein, als bräuchte man nur einen Seelenverwandten zu begegnen, um die Flügel auszubreiten.

Seit 10 Jahren unterstützen wir die polnische Gemeinschaft in Berlin in verschiedenen Lebenssituationen: bei seelischen Krisen, soziokultureller Integration und persönlicher Entwicklung.

Wussten Sie, dass wir bis jetzt noch keine eigenen Räumlichkeiten haben?

Wir wollen das ändern und den "DOM POLSKI" (Haus der Polen) gründen - ein Familienzentrum für Polen in Berlin.

Polki w Berlinie e.V.

Unser Ziel ist es, jeder Frau eine echte Chance auf persönliche, soziale und berufliche Entfaltung zu geben.

Wir aktivieren und inspirieren die Suche nach individuellen Lösungen für die Vereinbarkeit von persönlicher und beruflicher Rolle.

Wir unterstützen Frauen, die im Sinne der Chancengleichheit handeln und damit zur Entwicklung unserer Gesellschaft beitragen.

 

"Wir unterstützen uns gegenseitig bei Problemen"

"Wir helfen, in Berlin Wurzeln zu schlagen und zu wachsen"

Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung/ Unterschrift, um den deutschen Politikern zu zeigen, dass wir alle einen solchen Ort in Berlin brauchen!

Wir unterstützen polnische Frauen und Männer in Berlin in Deutschland, helfen ihnen, sich selbst zu finden, Freundschaften zu schließen, sich beruflich und privat weiterzuentwickeln.

Jetzt brauchen wir Ihre Unterstützung.

 
Bitte unterschreiben Sie die Petition und verbreiten Sie sie weiter, helfen Sie uns, so viele Unterschriften wie möglich zu sammeln!

Denken Sie daran, Ihre Unterschrift per E-Mail zu bestätigen!!!
E-Mails landen oft im Spam! Schauen Sie dort nach!

 

"Frauen für Frauen - weil es gemeinsam leichter ist, die Herausforderungen des Alltags zu meistern"

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 500.
Bei 500 Unterschriften wird die Petition mit höherer Wahrscheinlichkeit in den Empfehlungen gelistet!