Dokuz Eylül Üni. Mimarlık Bölümü'ne projeksiyon ve yenilenmiş bilgisayarlar istiyoruz

0 have signed. Let’s get to 200!


Mimarlık Fakültemizin bilgisayarları oldukça eski en basit slayt gösterimini bile açamamak durumunda. Dolayısıyla sunum yapmamız gereken derslerde yeterli ve verimli bir şekilde aktarmak istediğimiz şeyleri aktaramıyoruz. Hocalarımızın da yaşadığı büyük bir problemlerden biri bu. Dersin işleniş açısından bu durum bizi en çok etkileyen durum. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.Today: Büşra Nur is counting on you

Büşra Nur Aslan needs your help with “Dokuz Eylul Rektorluk: Dokuz Eylül Üni. Mimarlık Bölümü'ne projeksiyon ve yenilenmiş bilgisayarlar istiyoruz”. Join Büşra Nur and 123 supporters today.