Kampanya Kapatıldı

Doktorumuzun tekrar özgür ve onurlu çalışma ortamına kavuşması

Bu kampanya 452 destekçi ulaştı


Ülkemiz çalışanlarının karşı karşıya kaldığı olumsuzluklar içinde, çalışana kötü davranış, yıldırma, bezdirme gibi olumsuzluklar gittikçe yaygınlaşmakta. Özgür ve onurlu çalışma ortamının, üst yönetimlerin otoriterleşmesiyle birlikte kısıtlanması sonucunda, memlekette zaten sıkıntısı çekilmekte olan yetişmiş nitelikli insan gücü kayıpları yaşanmaktadır.
Bu kıyıma karşı çıkmak, işinden çıkmaya zorlanan, baskı görüp yıldırılan, bezdirilen arkadaşlarımızdan, Menemen Devlet hastanesi hekimlerinden Dr. Hüseyin Güven örneğinden hareketle bu kampanyayı başlatıyoruz.
Arkadaşımız sadece görevini duyarlılık ve titizlikle yaptığı, haksızlıklara, olumsuzluk ve keyfi davranışlara karşı çıktığı için hastane baştabipliği tarafından yıldırma ve bezdirme yöntemiyle cezalandırılmakta, yasa dışı uygulamalar, sonu gelmeyen nöbetler ve benzeri uygulamalarla, mesleğini gerçekleştirmesine engel olunarak insanlık/meslek onuru zedelenmek istenmektedir.
Bu ve benzer uygulamaları, Menemen Devlet Hastanesi yönetimi özelinde benzer uygulamalara başvuran tüm yönetimleri kınamak, ülkenin kıt kaynaklarıyla yetişen insanlarına sahip çıkmak adına sizleri de kampanyamıza destek olmaya, imza vermeye davet ediyoruz.
Sevgi ve kaygıyla.Bugün harman imzanı bekliyor!

harman çetin bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Doktorumuzun tekrar özgür ve onurlu çalışma ortamına kavuşması». harman ve imza atan diğer 451 kişiye katıl.