Petición cerrada

Ajudeu al doctor Mukwege

Esta petición ha conseguido 23 firmas


Català:

Nosaltres som un grup d’estudiants de 2n de la ESO que estem fent un treball sobre el llibre de connexions en el qual volem donar suport al doctor Denis Mukwege i al hospital on treballa (Hospital Panzi).


Aquest doctor recolza i ajuda a les dones  que han patit agressions sexuals, tant si és físicament com psicològicament i si un pacient no es pot permetre l’atenció mèdica , serà igualment tractat que els que s’ho poden permètre. Sempre ha intentat fer justícia i que els responsables d’aquests actes siguin jutjats i castigats pel que han fet. Fins i tot, per denunciar un cas d’un conflicte en el país que va ser violentament atacat, on la seva família i els seus amics van estar a punt de ser assasinats.

Després d’aquest acte , la seva família i ell van fugir del país per seguretat , però els seus pacients el reclamaven i va decidir tornar al 2013 , on va ser acollit i on es va celebrar la seva tornada.

Finalment , el que volem destacar més de la seva actitud, és que tot i que al Congo estigués en perill, va tornar  per ajudar als seus pacients i fer justícia i nosaltres volem fer el mateix, ajudar a la gent del Congo , perquè tots aquests mals moments d’aquest país no tornin a passar i que no hi tornin ha haver més ferits.

 

Castellano:

Nosotros somos un grupo de estudiantes de 2n de la ESO que estamos haciendo un trabajo de un libro de connexions en el cual queremos dar soporte al doctor Denis Mukwege y al hospital donde trabaja (Hospital Panzi).

Este doctor apoya y ayuda a las mujeres que han sufrido agresiones sexuales , tanto físicamente como psicológicamente y si un paciente no se puede permitir la atención médica , será igualmente tratado que los que se lo pueden permitir. Siempre ha intentado hacer justicia y que el responsable de estos actos sea castigado por lo que ha hecho. Incluso, por denunciar un caso de un conflicto en el país, fue violentamente atacado, donde su familia y sus amigos estuvieron a punto de ser asesinados.

Después de este acto, su familia y él, se fueron del país por su propia seguridad, pero sus pacientes le reclamaban y decidió volver en el 2013, donde fue acogido y donde se celebró su vuelta.

Finalmente, lo que queremos destacar más de su actitud, es que, a pesar que en el Congo estuviera en peligro, volvió para ayudar a sus pacientes y hacer justicia i nosotros queremos hacer lo mismo , ayudar a la gente del Congo , para que todos estos malos momentos de este país no vuelvan a pasar y que no vuelvan a haber más heridos.

 Hoy: Lucia cuenta con tu ayuda

Lucia Lloris necesita tu ayuda con esta petición «Doctor Mukwege: Ajudeu al doctor Mukwege». Únete a Lucia y 22 personas que ya han firmado.