Petición cerrada

Donem suport a la fundació Panzi del doctor Denis Mukwege

Esta petición ha conseguido 13 firmas


Som un grup d'estudiants de l'escola Arrels. Aquesta ens ha fet llegir el llibre de Connexions, amb el qual ens hem adonat de la realitat en que viu la població del Congo.

En la República Democràtica del Congo, la violació s'ha convertit en un fet totalment normal, ja que el govern no persegueix aquest tipus d'accions, o el que és el mateix, les recolza. Aquest factor afecta a un gran percentatge de dones i nenes, les quals queden greument perjudicades tant a nivell físic com a nivell psicològic. Per aquest mateix motiu el Dr. Denis Mukwege és el principal combatent d'aquesta situació. El doctor Denis Mukwege, ginecòleg reconegut a nivell mundial, ajuda a les dones que han estat víctimes d'agressions sexuals. Com les ajuda? Molt senzill, físicament els cura les parts afectades i a nivell psicològic, la part més difícil, les consola ja que el seu marit i la seva família l'abandonen perquè consideren que és impura i que ella a permés l'acte sexual.

Ell, va denunciar davant les Nacions Unides tot el succeïa en el seu país. Aquestes  declaracions el van fer sortir del seu país durant un any aproximadament ja que ell i la seva família van ser amenaçats de mort en multíples ocasions.

Per tots aquests motius volem recollir firmes per ajudar la fundació Panzi del doctor Mukwege, la qual està realitzant una gran tasca de primordial necesitat en aquest país tant subdesenvolupat.

 

 

Somos un grupo de estudiantes de la escuela Arrels. Esta nos ha hecho leer el libro de Conexiones, con el que nos hemos dado cuenta de la realidad en que vive la población del Congo.

En la República Democrática del Congo, la violación se ha convertido en un hecho totalmente normal, ya que el gobierno no persigue este tipo de acciones, o lo que es lo mismo, las apoya. Este factor afecta a un gran porcentaje de mujeres y niñas, las cuales quedan gravemente perjudicadas tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Por este mismo motivo el Dr. Denis Mukwege es el principal combatiente de esta situación. El doctor Denis Mukwege, ginecólogo reconocido a nivel mundial, ayuda a las mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales. Como las ayuda? Muy sencillo, físicamente les cura las partes afectadas y a nivel psicológico, la parte más difícil, las consola ya que su marido y su familia abandonan porque consideran que es impura y que ella ha permitido el acto sexual.

Él, denunció ante las Naciones Unidas todo el sucedía en su país. Estas declaraciones le hicieron salir de su país durante un año aproximadamente ya que él y su familia fueron amenazados de muerte en múltiples ocasiones.

Por todos estos motivos queremos recoger firmas para ayudar a la fundación Panzi del doctor Mukwege, la cual está realizando una gran tarea de primordial necesita en este país tanto subdesarrollado.

 

 

We are a group of school students Arrels. This has made us read the book of connections, which we realize the reality that people live in Congo.

In the Democratic Republic of Congo, rape has become something completely normal, since the government does not pursue such actions, or what is the same, the supports. This factor affects a large percentage of women and girls, which are severely affected both physical and psychological level. For the same reason Dr. Denis Mukwege is the main fighter of this situation. Dr. Denis Mukwege, a gynecologist recognized worldwide, helps women who have been victims of sexual assault. As help? Very simple, caring and physically affected parties and psychological level, the most difficult part, because the console her husband and his family leave because they consider it unclean and that she has allowed the sexual act.

He complained to the United Nations all happened in their country. Such statements made him leave his country for about a year since he and his family were threatened with death on multiple occasions.

For all these reasons we want to help collect signatures Dr. Mukwege of Panzi Foundation, which is performing a task of paramount nececitat in this country so underdeveloped.Hoy: Pol cuenta con tu ayuda

Pol Grau necesita tu ayuda con esta petición «Doctor Denis Mukwege: Donem suport a la fundació Panzi del doctor Denis Mukwege». Únete a Pol y 12 personas que ya han firmado.