Petition Closed

o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Panom J. Assange'owi oraz E. Snowdenowi

This petition had 8,727 supporters


My, podpisani działając jako członkowie całej społeczności ludzkiej,

Zakładając, że uznanie godności nierozłącznie z wszystkimi członkami rodziny ludzkiej z ich równymi nieobieralnymi prawami, stanowi fundament wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie;

Zakładając, że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona na mocy rezolucji 217 A (III) przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 10 Grudnia 1948r. uroczyście proklamowała, że „najwznioślejszym celem ludzkości jest dążenie do zbudowania takiego świata, w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy”;

Zakładając, że według artykułu XII Powszechnej Deklaracji „nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego korespondencje”;

Zakładając, że według Preambuły tej Powszechnej Deklaracji „jest to konieczne zawarowanie praw człowieka przepisami prawa, aby nie musiał - doprowadzony do ostateczności - uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi”;

Zakładając, że Pan Julian Assange, informatyk i działacz cybernetyczny, narodowości australijskiej, fundator, główny redaktor, rzecznik WikiLeaks, działając zgodnie z fundamentalnymi zasadami znajdującymi się w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ustawicznie działał, aby pozwolić wszystkim obywatelom globu mieć swobodny dostęp do informacji, które nie byłyby jedynie pod kontrolą Państwa lub manewrowane przez siłę pieniądza;

Zakładając, że wdzięczności dla jego działalności na rzecz wolności dostępu do informacji i walce cenzurą, Pan Julian Assange otrzymał liczne renomowane nagrody międzynarodowe jak :
     • „Media Award 2009” od Amnesty International (Pokojowa Nagroda Nobla 1977),
     • Index on Censorship 2008 od czasopisma The Economist,
     • złoty medal od Sydney Peace Foundation dla „obrony praw ludzi do wiedzy”;

Zakładając, że Pan Edward Snowden, informatyk, narodowości amerykańskiej, były pracownik służby wywiadowczych Stanów Zjednoczonych Ameryki, działając zgodnie z etyką i z fundamentalnymi zasadami znajdującymi się w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, odsłonił światowej opinii publicznej :
     • obecność generalnego systemu przechwytywania danych o połączenia telefonicznych w Stanach Zjednoczonych,
     • obecność światowego systemu podsłuchu komunikacji prywatnych przez Internet sterowanego sekretnie przez rząd amerykański pod nazwą program nadzoru PRISM,
     • obecność podobnego systemu sekretnie sterowanego przez rząd Zjednoczonego Królestwa pod nazwą TEMPORA;

Zakładając, że te informacji są ocenione jako perfekcyjnie wiarygodne przez całą światową społeczność informatyków i służb wywiadowczych;

Zakładając, że rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki nie zdementował tych informacji opublikowanych przez Pana Snowdena, ale potwierdził domniemanie ich autentyczności, decydując się wezwać swojego obywatela, oskarżając go o szpiegowanie, kradzież i nielegalnie użycie tajnych informacji rządowych;

Zakładając, że rząd Republiki Federalnej Niemiec widząc ważność tych informacji, oficjalnie zapytał poprzez swojego ministra Sprawiedliwości władze amerykańskie i brytyjskie o wyjaśnienie wszystkich szczegółów systemów przechwytywania PRISM i TEMPORA;

Zakładając, że te systemy podsłuchu i przechwytywania, ukryte, uniwersalne, systematycznie łamią na całej ziemi kluczową zasadę tajemnicy korespondencji, łamiąc w konsekwencji artykuły XII Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który już cytowaliśmy;

Zakładając, że alarmując światową opinię publiczną o systemach, które powodują obawę nadejścia przerażającego wszechświata generalnego nadzoru nad wszystkimi ludźmi, porównywalnego do tego opisanego przez Georgea Orwella jego powieści fantastycznej 1984, Panu Edwardowi Snowdenowi powinno się podziękować jako dobroczyńcy ludzkości;

Zakładając, że Pokojowy Komitet Noblowski miał stałe orzecznictwo w przyznawaniu Pokojowej Nagrody Nobla tym osobowościom światowym, które w szczególności działały na rzecz pokojowego poszanowania praw człowieka;

Zakładając, że Pokojowy Komitet Noblowski przyznał między innymi Pokojową Nagrodę Nobla :
     • Andrzejowi Sacharowowi w 1975 r. „za jego kampanie na rzecz praw człowieka”, mimo protestów władzy swojego kraju,
     • Amnesty International w 1977 r. „za swoją walkę na rzecz praw człowieka oraz szacunek dla Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”,
     • Barakowi Obamie 2009r. „za jego nadzwyczajny wysiłki na rzecz wzmocnienia współpracy między narodami”,
     • Liu Xiaobo 2010r. „za jego długo trwałą walkę bez przemocy na rzecz praw człowieka”, mimo protestów władzy swojego kraju;

Zakładając, że Pokojowy Komitet Noblowski często dbał również o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla działaczom na rzecz praw człowieka, których bezpieczeństwo i wolność osobista były zagrożony licząc, że otrzymanie Pokojowej Nagrody Nobla przyniesie im de facto immunitet;

Zakładając, że Panowie Julian Assange i Edward Snowden pracowali w sposób wybitny i pokojowy na rzecz poszanowania praw człowieka, wolności dostępu do informacji i poszanowania tajemnicy korespondencji na całym świecie oraz, że dzięki tej działalności niepodważalnie w pełni zasługują na otrzymanie Pokojowej Nagrody Nobla;

Zakładając, że bezpieczeństwo i wolność tych osób t.j. Panów Juliana Assange'a i Edwarda Snowdena są obecnie poważnie zagrożone przez władzę amerykańskie oraz, że przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla byłoby środkiem ich zabezpieczenia, tak jak przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla zabezpieczyło swego czasu Andrzeja Sacharowa, Lecha Wałęsę, Desmonda Tutu, Aung Saung Suu Kii, Dalaj Lamę, Liu Xiaobo, itd. przed mściwością władzy ich Państw;

Prosimy oficjalnie i uroczyście :

     • Pana Thorbjørna Jaglana, Przewodniczącego Norweskiego Komitetu Noblowskiego
     • Panią Kaci Kullmann Five, Wiceprzewodniczącą Norweskiego Komitetu Noblowskiego
     • Panią Inger-Marie Ytterhorn, członka Norweskiego Komitetu Noblowskiego
     • Panią Berit Reiss-Andersen, członka Norweskiego Komitetu Noblowskiego
     • Pana Gunnara Stålsetta, członka Norweskiego Komitetu Noblowskiego

jak również Pana Geira Lundestadta, sekretarza Norweskiego Komitetu Noblowskiego

o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla 2014 wspólnie Panom Julianowi Assange'owi i Edwardowi Snowdenowi „za ich pokojowe działanie na rzecz niepodlegającym przedawnieniu prawu przysługującym ludziom do wolności informacji i absolutnego sekretu ich korespondencji, zagwarantowanymi w preambule i w artykule XII Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uroczyście przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych”.Today: Union Populaire Républicaine is counting on you

Union Populaire Républicaine needs your help with “Do członków Norweskiego Komitetu Noblowskiego: o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Panom J. Assange'owi oraz E. Snowdenowi”. Join Union Populaire Républicaine and 8,726 supporters today.